Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Reorganisatie: oorzaken en gevolgen

Oorzaken

Als een bedrijf moet reorganiseren komt dit door problemen. Deze problemen kunnen in de organisatie zitten (interne oorzaken) maar kunnen ook door dingen komen waar het bedrijf niet meteen iets mee te maken heeft (externe oorzaken). Het is meestal lastig aan te geven wat precies het probleem is waardoor een bedrijf moet gaan reorganiseren. Vaak gaat het om een combinatie van oorzaken. Hieronder zijn een aantal voorbeelden genoemd.

Interne oorzaken:

 • Matig of ineffectief management
 • Groot verloop van personeel (kennis en vaardigheden verdwijnen)
 • Hoog ziekteverzuim
 • Lage productie

Externe oorzaken:

 • Minder winst
 • Concurrentie
 • Wettelijke voorschriften en regels
 • Afnemend marktaandeel (minder afzet/verkoop)
 • Wegvallen van markten

Gevolgen

Als er een reorganisatie plaats vindt binnen een bedrijf zijn er een aantal mogelijke gevolgen:

1. Andere functie

In het sociaal plan worden vaak afspraken gemaakt over het herplaatsingsbeleid. Wie komen er voor ander werk in aanmerking? En waar? Ook kunnen er in het sociaal plan afspraken staan over loongaranties. Dit betekent dat wanneer je een functie aanvaardt in een lagere loonschaal, je jouw oude loon behoudt.

2. Overplaatsing

Je behoudt dezelfde functie, maar wordt overgeplaatst naar een andere locatie. In sommige bedrijven behoort overplaatsing tot de normale bedrijfsvoering. Dan zijn er in de cao en individuele arbeidsovereenkomsten vaak afspraken gemaakt over de gevolgen van een overplaatsing. Bijvoorbeeld over verhuiskosten, hogere reiskosten en een langere reistijd. Zijn deze afspraken er nog niet, dan worden ze vaak in een sociaal plan opgenomen.

3. Begeleiding bij het vinden van nieuw werk

Dit wordt ook wel 'outplacement' genoemd. In het sociaal plan kunnen afspraken staan over de ondersteuning en begeleiding die je ontvangt bij het vinden van nieuw werk. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld een professioneel outplacementbureau inhuren, dat je persoonlijk begeleidt naar ander werk.

4. Secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een baan bij een andere werkgever aanvaardt. De meeste werknemers letten dan vooral op de hoogte van het loon. Ze willen hetzelfde of een hoger salaris. Het is echter ook belangrijk om op je secundaire arbeidsvoorwaarden te letten zoals bijvoorbeeld pensioen, reiskostenvergoeding etc.

5. Je wordt ontslagen

Als je ontslagen wordt ten gevolge van een reorganisatie, moet je werkgever bij het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Hiervoor geldt een aparte procedure. In de ontslagaanvraag zal de werkgever allereerst de noodzaak moeten aantonen van het bedrijfseconomisch ontslag. Daarom moeten er met de ontslagaanvraag meestal financiële gegevens meegestuurd worden.

6. Afspiegelingsbeginsel

Als is aangetoond dat ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen noodzakelijk zijn, moet vastgesteld worden voor wie dit geldt. Sinds 2006 moet het afspiegelingsbeginsel worden gebruikt bij collectief ontslag. Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw van de werknemers die voorgedragen worden voor ontslag een afspiegeling moet vormen van de leeftijdsopbouw van het hele personeelsbestand. Dit gebeurt door het personeel in te delen in 5 categorieën (leeftijdsgroepen). Daarna wordt er per categorie gekeken wie als laatste in dienst is gekomen (het anciënniteitsbeginsel of het last in first out-beginsel). Deze werknemers komen dan in aanmerking voor ontslag.

Weten wat je rechten zijn?

Neem contact met ons op

Vraag advies aan een jurist

Veelgestelde vragen

 • Mijn werkgever gaat reorganiseren, wat moet ik nu doen?

  Zoek uit wat dit voor jou betekent

  Is het al bekend wat de gevolgen van de reorganisatie voor jou zijn? Als er in het bedrijf een ondernemingsraad is, kan je die vragen wat er al bekend is over de reorganisatie.

  Boventallig of overcompleet op je werk? 

  Neem contact met ons op > 

  Wij helpen je graag!

 • Ik word ontslagen als gevolg van een reorganisatie. Wat moet ik doen?

  Waar moet je/mag je mee akkoord gaan?

  Hierbij is het belangrijk of er een sociaal plan is. In zo'n plan is staat vaak waar je recht op hebt en wat je zelf kunt en moet doen bij reorganisatie-ontslag. Is er geen sociaal plan?

  Neem dan contact met ons op >

   CNV Vakmensen kan je bijstaan als je werkgever ontslag voor je gaat aanvragen bij het UWV of wil dat je een beëindigingsovereenkomst tekent. Wacht niet te lang onze hulp te vragen!

 • Wat betekent de afspiegelingsregeling?

  De leeftijdsopbouw blijft na de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk

  De werkgever moet alle werknemers die werkzaam zijn in dezelfde functie (of nagenoeg dezelfde functie) indelen in 5 leeftijdsgroepen: jonger dan 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Vervolgens moet de werkgever ervoor zorgen dat de ontslagen zodanig over de leeftijdsgroepen worden verdeeld dat de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk gelijk blijft. Binnen elke leeftijdsgroep moet eerst de werknemer ontslagen worden met het kortste dienstverband.