Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Reorganisatie: invloed uitoefenen

Je kunt als werknemer zelf op een aantal manieren invloed uitoefenen op de reorganisatie bij jouw werkgever.

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol in het reorganisatieproces. Laat je dus goed informeren door de ondernemingsraad en informeer de vertegenwoordigers van de ondernemingsraad op hun beurt over de standpunten van hun achterban.

Ledenraadplegingen vakbond

Het afsluiten van een sociaal plan met de werkgever is een taak van de vakbonden. Tijdens de onderhandelingen word je tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen. Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat zal door je vakbond voor worden gelegd aan de leden. Het is dus handig om tijdens deze ledenraadplegingen aanwezig te zijn.

Wees flexibel

Zoals alle onderhandelingsprocessen is ook het afsluiten van een sociaal plan een kwestie van 'geven en nemen'. De werkgever zal inspanningen moeten plegen om je aan het werk proberen te houden, maar dat geldt ook voor jou. Je moet zelf ook bereid zijn om concessies te doen. Zowel werkgever als werknemers zullen moeten bewegen om de gevolgen van de reorganisatie zo goed mogelijk op te vangen.

Bereid je voor op een reorganisatie

De beste manier om je tegen de gevolgen van een reorganisatie te wapenen is door voortdurend te werken aan je inzetbaarheid. Zorg ervoor dat je interessant blijft voor de arbeidsmarkt door je kennis en vaardigheden door opleiding en training op peil te houden. Niet voor niets vindt het CNV dat het maken van afspraken over scholing tijdens cao-onderhandelingen erg belangrijk is. Hoe breder je inzetbaar bent op de arbeidsmarkt, des te groter is de kans dat je aan het werk blijft.

Informeer CNV Vakmensen

CNV Vakmensen zal proberen een zo goed mogelijk sociaal plan voor je af te sluiten. Maar de bestuurder is natuurlijk niet dagelijks aanwezig op het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat je als CNV-lid optreedt als de 'oren en ogen' van de vakbond. Informeer je bestuurder over beslissingen van je werkgever die volgens jou niet volgens de afspraken zijn. Alleen dan kan CNV Vakmensen eventueel actie ondernemen. 

Neem contact met ons op

Vraag advies aan een jurist

Dienstverlening voor leden

Heb jij te maken met een reorganisatie? Vraag advies aan een jurist.

Neem contact op

Veelgestelde vragen

 • Mijn werkgever gaat reorganiseren, wat moet ik nu doen?

  Zoek uit wat dit voor jou betekent

  Is het al bekend wat de gevolgen van de reorganisatie voor jou zijn? Als er in het bedrijf een ondernemingsraad is, kan je die vragen wat er al bekend is over de reorganisatie.

  Boventallig of overcompleet op je werk? 

  Neem contact met ons op > 

  Wij helpen je graag!

 • Ik word ontslagen als gevolg van een reorganisatie. Wat moet ik doen?

  Waar moet je/mag je mee akkoord gaan?

  Hierbij is het belangrijk of er een sociaal plan is. In zo'n plan is staat vaak waar je recht op hebt en wat je zelf kunt en moet doen bij reorganisatie-ontslag. Is er geen sociaal plan?

  Neem dan contact met ons op >

   CNV Vakmensen kan je bijstaan als je werkgever ontslag voor je gaat aanvragen bij het UWV of wil dat je een beëindigingsovereenkomst tekent. Wacht niet te lang onze hulp te vragen!

 • Wat betekent de afspiegelingsregeling?

  De leeftijdsopbouw blijft na de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk

  De werkgever moet alle werknemers die werkzaam zijn in dezelfde functie (of nagenoeg dezelfde functie) indelen in 5 leeftijdsgroepen: jonger dan 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Vervolgens moet de werkgever ervoor zorgen dat de ontslagen zodanig over de leeftijdsgroepen worden verdeeld dat de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk gelijk blijft. Binnen elke leeftijdsgroep moet eerst de werknemer ontslagen worden met het kortste dienstverband.