Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Relatiebeding: wat betekent dat?

In de arbeidsovereenkomst kan een aantal bijzondere afspraken worden opgenomen die de oude werkgever beschermen. De meest voorkomende daarvan zijn:

Relatiebeding: benaderen van relaties

Een relatiebeding lijkt op het concurrentiebeding. Het verbiedt je om - een bepaalde periode - klanten van je voormalig werkgever te benaderen. Soms gaat het om alle klanten van je voormalig werkgever, in andere gevallen slechts om een aantal. Dit moet duidelijk in het relatiebeding beschreven staan.

Je mag wel concurrerende werkzaamheden uitvoeren, alleen mag je niet je ‘oude’ relaties meenemen of benaderen. Een relatiebeding is dus minder vergaand dan een concurrentiebeding. Een relatiebeding is gebonden aan een periode, maar hoe lang deze periode maximaal mag zijn is niet vastgelegd. Meestal wordt een periode van één of twee jaar afgesproken.

Relatiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Er is een verschil tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag alleen een relatiebeding worden opgenomen als je werkgever daar een schriftelijke motivering bij geeft. Hierin moet hij uitleggen waarom het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende dienst- of bedrijfsbelangen.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>