Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Reistijd en arbeidstijd

Het Europese Hof heeft een uitspraak gedaan over de vraag van een Spaanse rechter of reistijd, de tijd die werknemers in een voertuig van de werkgever onderweg zijn, arbeidstijd is. De werknemers om wie het gaat moeten van hun huis met een servicebusje naar klanten, en gaan van de laatste klant weer rechtstreeks naar huis. De werkgever vond die reisuren woon-werkverkeer en dus rusttijd van de werknemers. Het Europese Hof heeft nu geoordeeld dat de reistijd van huis naar de eerste klant en van de laatste klant naar huis, arbeidstijd is. Het Europese Hof heeft geen uitspraak gedaan over de beloning van die uren. Dat is een zaak van het betreffende nationale recht.

Gevolgen voor Nederlandse werknemer

In de media is veel aandacht voor deze uitspraak geweest. Er wordt ook gemeld dat dit veel gevolgen voor Nederlandse werknemer kan hebben. De uitspraak van het Europese Hof bevestigt de uitleg die in Nederland aan de arbeidstijdenwet wordt gegeven op het punt van reistijd van huis naar de werkplek en omgekeerd. Het vonnis zal voor die uitleg weinig gevolgen hebben. Voor jou persoonlijke situatie heeft dit vonnis dus geen directe gevolgen. 

De beloning van reisuren die arbeidsuren zijn, is een kwestie die in de betreffende cao moet worden geregeld, of al is geregeld. 

Ter informatie

De uitspraak van het Europese Hof is een zogenaamde prejudiciële uitspraak waarin de Spaanse rechter aan het Europese Hof vraagt hoe in dit geval een artikel uit de Richtlijn Arbeidstijd moet worden uitgelegd. Deze uitspraak is bindend voor de betreffende rechter, die met de uitleg tot een vonnis komt in de betreffende zaak. Omwille van de rechtsgelijkheid zullen rechters in andere lidstaten deze uitleg ook zo toepassen.