Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Reiskosten

Tot 2004 bestond er een onderscheid tussen woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. Tegenwoordig is het zo dat alle kilometers die je voor je werk maakt, worden aangemerkt als zakelijke kilometers. Voor iedere zakelijke kilometer kan je werkgever een belastingvrije vergoeding geven van 0,19 euro, ongeacht de wijze van vervoer.

Verhuizing baan

Door een verhuizing van jouw werkgever, of verhuizing naar een andere afdeling van de organisatie kan het zijn dat je langere afstanden moet afleggen. Reiskostenregelingen kunnen dan ook gewijzigd worden. Deze aanpassing kan worden gekoppeld aan de verplichting om op den duur te verhuizen naar een woonplaats dichter bij de onderneming of standplaats. De vergoeding van reiskosten wordt soms gefaseerd afgebouwd, omdat je werkgever de verhuisplicht meer nadruk wil geven.

Vaste vergoeding

Je werkgever kan je een vaste vergoeding geven voor woon-werkverkeer of andere zakelijke reizen met een bepaalde vaste regelmaat. Je moet als werknemer dan wel de gemaakte kosten kunnen specificeren.

Carpoolen

De wijze waarop het carpoolen is georganiseerd bepaalt welke onbelaste vergoedingen je kan krijgen. Organiseert jouw werkgever het carpoolen? Dan is er sprake van 'vervoer vanwege de werkgever'. Alleen de chauffeur van de auto kan dan een vergoeding van maximaal 0,19 euro per kilometer krijgen. De gemaakte omrijdkilometers om de ander op te halen mogen ook worden uitbetaald.

Organiseren jij en je collega het carpoolen zelf? Dan krijgen jullie allebei d de vergoeding van maximaal 0,19 euro per kilometer. Omrijdkilometers worden dan niet vergoed. Je werkgever kan je ondersteunen bij deze organisatie door bijvoorbeeld een belangstellendenregistratie bij te houden of werknemers te laten opgeven hoe zij het carpoolen hebben georganiseerd.

Vergoeding hoger dan 0,19 euro per kilometer?

Als voor reizen met eigen vervoer een hogere vergoeding wordt betaald dan 0,19 euro per kilometer, vormt alles daarboven belast loon. Over dit loon worden loonheffingen ingehouden en afgedragen.

Heb je een belastingvraag?

Als lid van CNV Vakmensen kun je terecht bij de CNV Belastingservice >>