Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Wanneer krijg je een reiskostenvergoeding?

Alle kilometers die je voor je werk maakt, zijn zakelijke kilometers. Er is geen onderscheid tussen woon-werkverkeer of andere reizen die je voor je werk maakt. Voor iedere zakelijke kilometer kan je werkgever een belastingvrije vergoeding geven van 0,19 euro, ongeacht de wijze van vervoer. Reis je met het openbaar vervoer? Dan kan je werkgever de volledige kosten daarvan belastingvrij vergoeden.

Kan ik een vaste vergoeding krijgen voor mijn reiskosten?

Je werkgever kan je een vaste vergoeding geven voor woon-werkverkeer of andere zakelijke reizen met een bepaalde vaste regelmaat. Je moet als werknemer dan wel de gemaakte kosten kunnen specificeren.

Wat als ik een vergoeding krijg die hoger is dan 0,19 euro per zakelijke kilometer?

Als voor reizen met eigen vervoer een hogere vergoeding wordt betaald dan 0,19 euro per kilometer, vormt alles daarboven belast loon. Over dit loon worden loonheffingen ingehouden en afgedragen.

Kan mijn werkgever me vragen om te verhuizen voor mijn baan?

Het kan voorkomen dat je langere afstanden moet afleggen, bijvoorbeeld door een verhuizing van je werkgever, of als je zelf naar een andere afdeling van de organisatie gaat. Reiskostenregelingen kunnen dan ook wijzigen. Een wijziging van je reiskostenregeling kan gekoppeld worden aan de verplichting voor jou om op den duur te verhuizen naar een plaats dichter bij de onderneming of standplaats. In zo’n geval wordt de reiskostenvergoeding soms gefaseerd afgebouwd, omdat je werkgever de verhuisplicht meer nadruk wil geven.

Wat zijn de regels bij carpoolen?

Het hangt er bij carpoolen van af wie dit organiseert. Doet je werkgever dit? Dan is er sprake van 'vervoer vanwege de werkgever'. Alleen de chauffeur van de auto kan dan een vergoeding van maximaal 0,19 euro per kilometer krijgen. Als deze chauffeur om moet rijden om een collega op te halen, dan mogen deze gemaakte “omrijdkilometers” om de ander op te halen ook worden uitbetaald.

Organiseren jij en je collega het carpoolen zelf? Dan krijgen jullie allebei de vergoeding van maximaal 0,19 euro per zakelijke kilometer. Omrijdkilometers worden dan niet vergoed. Je werkgever kan je ondersteunen bij het organiseren van carpoolen door bijvoorbeeld te registreren welke collega’s hier belangstelling voor hebben, of werknemers te laten opgeven hoe zij het carpoolen hebben georganiseerd.

Heb je een belastingvraag?

Als lid van CNV Vakmensen kun je terecht bij de CNV Belastingservice >>