Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Reïntegratie

Als je arbeidsongeschikt bent en een WIA uitkering hebt en geen werkgever meer, dan kun je het UWV vragen om hulp bij het reïntegreren. Het UWV is er op gericht om te zorgen dat je weer (gedeeltelijk) aan het werk kunt. In de meeste gevallen stelt een reïntegratiebedrijf samen met jou een reïntegratieplan op.

Reïntegratiebedrijf

Een reïntegratiebedrijf ondersteunt je om weer zo snel mogelijk aan het werk te komen. Zij begeleiden je en helpen met sollicitatietrainingen, cursussen of een beroepskeuzetest. Wanneer het UWV of jouw gemeente besluit dat je aan een reïntegratietraject moet beginnen, regelen zij een reïntegratiebedrijf. In dat geval betaalt het UWV de kosten. Had je al een baan, die je door je ziekte niet meer kan uitoefenen? Dan moet jouw werkgever een reïntegratiebedrijf inschakelen.

Reïntegratieplan

In het reïntegratieplan zijn de afspraken vastgelegd die tussen jou en het reïntegratiebedrijf zijn gemaakt. Deze afspraken zijn zo concreet mogelijk en worden gekoppeld aan het beoogde eindresultaat. Het is belangrijk dat beide partijen weten waar ze elkaar op kunnen aanspreken. Je hebt dus niet alleen rechten, maar ook verplichtingen tegenover degene die verantwoordelijk is voor jouw reïntegratie. Daarom moet je deze overeenkomst altijd vooraf ondertekenen.

Geen reïntegratieplan: IRO

Er zijn situaties denkbaar waarin het UWV geen opdracht aan het reïntegratiebedrijf geeft om een reïntegratieplan op te stellen.

  • Als het UWV denkt dat een reïntegratiebedrijf niet nodig is, dan kan worden volstaan met een reïntegratievisie
  • Ook zonder tussenkomst van het UWV kun je een reïntegratieplan indienen. Je verzoekt het UWV dan om een individuele reïntegratieovereenkomst (IRO). Met een IRO heb je dezelfde rechten en plichten als wanneer je deelneemt aan een regulier reïntegratietraject.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>