Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Proeftijd: dit moet je weten

Begin je aan een nieuwe baan, dan krijg je meestal eerst een proeftijd.

Wat is een proeftijd?

Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode tussen jou en je nieuwe werkgever. In de proeftijd kun jij zonder gevolgen alsnog afzien van je nieuwe baan. Ook je werkgever kan je in de proefperiode zonder opzegtermijn ontslaan.

Let op: duurt jouw arbeidsovereenkomst korter dan een halfjaar? Dan mag er geen proeftijd zitten.

Hoe lang duurt mijn proeftijd?

De lengte van jouw proeftijd hangt af van de lengte van je contract:

 • Contract van 6 maanden of korter: geen proeftijd. 
 • Contract tussen de 6 maanden en 2 jaar: maximaal 1 maand.
 • Tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum: maximaal 1 maand.
 • Tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer: 2 maanden.
 • Contract voor onbepaalde tijd: maximaal 2 maanden.

Soms gelden bij tijdelijke contracten andere regels voor de proeftijd. Dit kan alleen als hierover in de cao afspraken zijn gemaakt of als er een regeling geldt die door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan (de gemeente bijvoorbeeld) is opgesteld.

Geldt voor jou een proeftijd? Dan moet dit in jouw arbeidsovereenkomst of cao staan.

Mag mijn proeftijd verlengd worden?

Nee, jouw werkgever mag jouw proeftijd niet verlengen.

Mijn proeftijd is 2 maanden, die van mijn werkgever 1 maand. Mag dat?

De proeftijd moet voor jou en je werkgever gelijk zijn. Als dat niet het geval is, dan wordt de proeftijd als een nietig beding beschouwd. Dit betekent dat niet erkend wordt dat de proeftijd is overeengekomen.

Is een proeftijd verplicht?

Nee, een proeftijd is niet verplicht.

Wat als ik word ontslagen in mijn proeftijd?

Jouw werkgever hoeft zich aan minder regels te houden als hij jou tijdens jouw proefperiode wil ontslaan:

 • Er hoeft geen sprake te zijn van 1 van de redelijke gronden voor ontslag.
 • Jouw werkgever hoeft niet te kijken of hij jou binnen de organisatie kan herplaatsen.
 • Je kunt ook worden ontslagen als je ziek wordt.

Word je ontslagen tijdens je proeftijd? Dan heb je mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

Als jouw werkgever je contract opzegt tijdens de proefperiode moet hij jou schriftelijk de reden daarvoor geven als jij daarom vraagt.

Wat als ik ontslag wil nemen in mijn proefperiode?

Je kunt tijdens je proeftijd zonder opzegtermijn jouw arbeidsovereenkomst opzeggen. Dit doe je door een ontslagbrief naar jouw werkgever te sturen.

Let op: Neem je zelf ontslag, dan heb je geen recht op een WW-uitkering.

Als jij je contract opzegt tijdens de proefperiode, dan moet je je werkgever daarvoor schriftelijk de reden geven als hij daar om vraagt.

Krijg ik bij een volgend contract opnieuw een proeftijd?

In principe mag je niet opnieuw een proeftijd krijgen als je een nieuw contract krijgt. Er is 1 uitzondering: als je een nieuwe functie krijgt die erg verschilt van je vorige functie, dan mag jouw werkgever wél een proeftijd met jou afspreken.

Vragen?

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

 • Wat als de proeftijd niet klopt?

  Op het moment dat je op 1 januari 2015 of later een tijdelijk contract tekent dat niet langer loopt dan een half jaar, mag je werkgever dus geen proeftijd vastleggen in je contract. Als dit toch gebeurt, is hij in overtreding. Het is belangrijk dat je eerst juridisch advies inwint, zodat je goed voorbereid in gesprek kan met je werkgever. Bedenk wel dat het per situatie kan verschillen of het handig is om te beginnen over de proeftijd. 

  Let op!
  In je cao kunnen afwijkende afspraken staan. Controleer deze of vraag het na.
  Heb je nog vragen? Bel dan met CNV Info 030 75 11 007 of stuur je vragen naar info@cnvvakmensen.nl.
 • Mag je worden ontslagen in je proeftijd als je zwanger bent?

  Nee

  Ontslag tijdens je proeftijd vanwege zwangerschap of discriminatie is niet toegestaan. Vaak is het alleen moeilijk om aan te tonen dat zwangerschap of discriminatie de reden is voor het ontslag. Tijdens de proeftijd kan de werkgever namelijk zonder opgave van reden het contract beëindigen. In zulke situaties kan de rechter bepalen dat de werkgever moet bewijzen dat zwangerschap of discriminatie niet de ontslagreden is.
 • Mag je worden ontslagen als je ziek bent in je proeftijd?

  Ja

  Ontslag tijdens de proeftijd is toegestaan als je ziek wordt in je proefperiode.Wanneer je wegens ziekte wordt ontslagen heb je mogelijk recht op een uitkering volgens de Ziektewet.