Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Pesten op het werk: heb jij ermee te maken?

Met een fijn gevoel naar je werk gaan is niet vanzelfsprekend. Pesten op het werk is een groot probleem. Word jij gepest op het werk? Dit kan een enorme impact hebben op je werk, maar zeker ook op je privéleven.

Van 17 tot en met 21 september 2018 is de landelijke week tegen pesten. Volgens schattingen wordt 2-3% van de werknemers gepest. Dat is een ruwe schatting, omdat veel mensen die gepest worden op het werk dit niet kenbaar maken bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon.

Joh, het is maar een geintje

Een geintje uit halen met een collega, dat moet kunnen. Maar er zijn grenzen. Vaak hebben pesters niet eens door dat ze aan het pesten zijn. Ze denken dat ze lollig zijn en dat het bij de sfeer hoort. Pesten hoeft niet altijd te betekenen dat jij de aanstichter bent: ook mee lachen als een ander wordt gepest is pesten.

Vormen van pestgedrag

Pestgedrag manifesteert zich in allerlei vormen. Bijvoorbeeld door altijd grappen te maken ten koste van die ene collega of iemand bewust niet te informeren. Er steeds voor zorgen dat de uitnodiging voor een vergadering net te laat komt of vergaderingen plannen op tijden dat diegene er niet bij kan zijn. Ook iemand steeds maar niet vragen om mee te gaan pauzeren is kwetsend.

Leidinggevende of vertrouwenspersoon?

Iedereen moet zich veilig voelen op het werk. Jij dus ook! Als leidinggevenden pest-situaties constateren, horen ze in te grijpen. Dat gebeurt niet altijd. Soms herkennen leidinggevenden situaties niet of zien ze niet in hoe ernstig het is. Word jij gepest? Ga naar je leidinggevende en maak het kenbaar.

Durf je dat niet of heb je het gevoel dat je leidinggevende jouw situatie niet serieus neemt? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Vaak kun je daar rechtstreeks terecht of anders via de bedrijfsarts. De vertrouwenspersoon kan jouw verhaal aanhoren, begrip tonen en samen met jou afspreken wat eventuele vervolgstappen zijn. Maar ook wat de mogelijke consequenties daarvan zijn. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een klacht indient? Degene die gepest wordt neemt in principe het besluit. Zo krijg je de zaak zelf weer in de hand.

Vaak moet er nogal wat gebeuren voordat er echt een oplossing is, als die er al komt. Pesten is een ingewikkeld probleem. De vertrouwenspersoon is er om jou in deze moeilijke situatie bij te staan.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen allerlei vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten. Veel ondernemingen doen dat (o.a.) door een vertrouwenspersoon aan te stellen. Zij verzorgen de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en hulp en advies nodig hebben. Verder gaan ze na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is en zorgen ze voor begeleiding in gesprekken met bijvoorbeeld de werkgever, de pester(s) of met andere hulpverlenende instanties, zoals een mediator. Voor vertrouwenspersonen geldt uiteraard geheimhoudingsplicht.