Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Een bedrijf met 10 tot 50 werknemers in dienst kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Een PVT bestaat uit minstens 3 werknemers, heeft medezeggenschap en overlegt met de werkgever over de gang van zaken in de onderneming. De PVT heeft minder bevoegdheden dan de ondernemingsraad (OR), die binnen grotere bedrijven (meer dan vijftig werknemers) verplicht is.

Instellen van een PVT

Een personeelsvertegenwoordiging kan in de cao verplicht worden. De leden van een personeelsvertegenwoordiging worden rechtstreeks gekozen door en uit de werknemers. Dit gebeurt in een geheime schriftelijke stemming. Is er geen PVT in het bedrijf, dan moet de werkgever verplicht tweemaal per jaar een personeelsvergadering (PV) beleggen met alle personeelsleden. Bedrijven met minder dan 10 werknemers kunnen op vrijwillige basis een PVT instellen. Deze PVT heeft dan alleen instemmingsrecht over werktijdregelingen.

Rechten van de personeelsvertegenwoordiging

 • Overlegrecht

  Alle zaken over de onderneming zijn bespreekbaar in overleg met de bestuurder. Minimaal één keer per jaar moet de algemene gang van zaken besproken worden.

 • Informatierecht

  De bestuurder geeft mondeling of schriftelijk informatie over de resultaten, activiteiten en vooruitzichten op sociaal en financieel vlak.
 • Adviesrecht

  De bestuurder is verplicht volgens de Wet op de Ondernemingsraden om de PVT advies te vragen bij verlies van arbeidsplaatsen en grote wijzigingen in het werk, arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden die voor minimaal een kwart van het personeel gelden.
 • Instemmingsrecht

  De PVT heeft instemmingsrecht over werktijdenregelingen en andere regelingen over veiligheid, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en gezondheid en welzijn.