Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Pensioen: waardeoverdracht

Met waardeoverdracht wordt de waarde van de pensioenaanspraken die zijn opgebouwd bij de pensioenuitvoerder van de oude werkgever overgedragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Om voor wettelijke waardeoverdracht in aanmerking te komen, moet de werknemer binnen zes maanden een verzoek hiertoe indienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

Wanneer waardeoverdracht toepassen?

Het is niet altijd voordelig om je pensioenaanspraken mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Voordat je tot waardeoverdracht besluit, is het zaak de oude en de nieuwe pensioenregeling goed met elkaar te vergelijken.

Waardeoverdracht is vooral zinvol als je nieuwe werkgever een eindloonregeling kent. Die komen echter steeds minder voor. De bij je oude werkgever opgebouwde pensioenrechten worden dan automatisch aangepast aan de individuele salarisstijgingen bij je nieuwe werkgever. Kent de nieuwe werkgever geen eindloonsysteem maar een middelloon- of beschikbare premiesysteem, dan moet gekeken worden of de werkgever in het verleden opgebouwde pensioenrechten indexeert en in welke mate hij dit doet. Is het indexatiebeleid van de nieuwe werkgever beter, dan is waardeoverdracht slim.

Maar waardeoverdracht hoeft niet alleen maar om financiële reden te gebeuren. Pensioenregelingen kunnen verschillende uittredingsleeftijden en bestedingsmogelijkheden van het pensioenkapitaal hebben. Je nieuwe werkgever kan bijvoorbeeld vervroegde uittreding mogelijk maken en je brengt je pensioenkapitaal over met het doel hiervan gebruik te maken ("het verslepen van pensioen").

Het overbrengen van het pensioenkapitaal kan ook het gemak dienen. Het zal vaak overzichtelijker zijn als je pensioenaanspraken bij een en dezelfde pensioenuitvoerder zijn ondergebracht. Je weet dan beter waar je aan toe bent.

Het onderbrengen van je pensioen bij één pensioenuitvoerder voorkomt eveneens dat je op het moment van pensionering, op zoek moet gaan naar de oude pensioenuitvoerder(s) of naar de instelling die de oorspronkelijke pensioenuitvoerder heeft overgenomen of ermee is gefuseerd.

Vanaf 1 januari 2011 moet het pensioenvenster operationeel zijn. Daarmee is voor iedereen persoonlijk vermeld waar en hoeveel pensioen is opgebouwd.