Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Payrolling

Payrolling betekent dat een werkgever zijn loonadministratie en personeelsbeleid tegen betaling uitbesteedt aan een ander bedrijf (een payrollbedrijf). Payrollbedrijven zijn dus administratiebedrijven die bepaalde taken uit handen nemen van werkgevers. In de praktijk gedraagt het payrollbedrijf zich echter als een soort uitzendbureau dat werknemers uitzendt. Werknemers kunnen in dat geval ook via een payrollconstructie bij een ander bedrijf werken. Het payrollbedrijf neemt het personeel van een bedrijf op papier in dienst en wordt hiermee juridisch werkgever. Als werknemer kom je dus in dienst van het payrollbedrijf, maar in de praktijk werk je bij het bedrijf dat de payroll-aanbieder heeft ingehuurd.

Verschil payrollbedrijf en uitzendbureau

Het verschil tussen een payrollbedrijf en een uitzendbureau zit hem in de werving van het personeel. Een uitzendbureau werft het personeel zelf en een payrollbedrijf laat dit over aan de organisatie die hen inhuurt. Er is dus geen sprake van tijdelijke inleen zoals via een uitzendbureau.

Hoger nettoloon

Veel werknemers worden door een hoger nettoloon gepaaid om in een payrollconstructie te gaan werken. De werkgever hoeft in een dergelijke constructie niet meer aan dure cao-fondsen mee te betalen en ook is de pensioenafdracht vaak lager waardoor de werkgever goedkoper uit is. De werkgever kan de werknemer daardoor een hoger netto loon bieden, wat vaak door de werknemer geaccepteerd wordt zonder dat hij de consequenties kan overzien, zoals een lager pensioen.

Verbeterde ontslagbescherming

Vanaf 1 januari 2015 wijkt de ontslagbescherming van payrollers niet meer af van de bescherming van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij diezelfde opdrachtgever. Dit geldt alleen voor payrollcontracten die in 2015 en daarna zijn afgesloten.

De nieuwe reglementen betekenen niet dat een payroller niet kan worden ontslagen. Maar als de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt en het payrollbedrijf om die reden een ontslagvergunning voor de betrokken payroller(s) aanvraagt, zullen de omstandigheden bij de opdrachtgever voortaan bepalend zijn.

Dit betekent bijvoorbeeld dat, als een opdrachtgever een payroller ontslaat wegens onvoldoende functioneren, het ontslag alleen wordt goedgekeurd als dat onvoldoende functioneren volgens de geldende regels is aangetoond.

Als de overeenkomst wordt opgezegd vanwege onvoldoende werk, moet de opdrachtgever kunnen aantonen dat er alleen doelmatig gewerkt kan worden als de payroller is ontslagen.

Afspiegelen

Ook nieuw is dat het afspiegelingsbeginsel geldt (bij de opdrachtgever) voor een aanstaand ontslag van de payrollwerknemer.

Let op: deze nieuwe regels gelden alleen voor arbeidsovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 januari 2015.

Weten wat je rechten zijn?

Heb je vragen over payrolling en wil je juridisch advies? Neem contact met ons op