Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Overwerk

Van overwerk is sprake wanneer je incidenteel meer moet werken dan in het normale werkrooster gebruikelijk is. Hoeveel uren je maximaal mag werken is wettelijk bepaald in de Arbeidstijdenwet.

Bereidheid en incidenteel overwerk

Je moet, binnen redelijke grenzen, bereid zijn om incidenteel over te werken. Indien de werkgever van je verlangt dat je in een week meer dan 54 uur werkt (overwerk), dan mag je dit weigeren. Overwerk waar de 54 uur per week wordt overschreden mag alleen in overleg. Binnen een week mag je in ieder geval niet meer dan 60 uur werken. Wanneer het overwerk structureel ingeroosterd wordt, dan is er geen sprake meer van overwerk maar een probleem met de bezetting bij de werkgever. Overwerk moet incidenteel blijven.

Overwerkvergoeding

In de meeste cao’s zijn afspraken gemaakt voor een extra vergoeding bij overwerk. Deze extra vergoeding hoeft pas betaald te worden wanneer meer gewerkt wordt dan een fulltime werkweek. Voor een werknemer die in deeltijd werkt, geldt ook dat hij pas eventuele overwerktoeslag ontvangt als zijn aantal uren boven dat van een fulltimer uitkomen.

Rekenvoorbeeld

Iemand die normaal 28 uur per week werkt, moet deze week 34 uur werken. Een fulltimer werkt in dit bedrijf 38 uur. De werkgever moet wel de extra uren uitbetalen, maar hoeft geen toeslag te betalen.