Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Overbruggingsuitkering AOW

Later met AOW? Er is een overbruggingsuitkering. Door de verhoging van de AOW-leeftijd kan het gebeuren dat je tijdelijk minder inkomen hebt, want in sommige gevallen stopt de vut-uitkering (of vergelijkbare regeling) wel gewoon op je 65e verjaardag. In die situatie is onder voorwaarden een overbruggingsuitkering mogelijk. Tot aan de dag dat de AOW ingaat. Er zijn 2 verschillende situaties:

1. Je had op 1 januari 2013 een uitkering uit een van de volgende regelingen:

-> vut, prepensioen, overbruggingspensioen of functioneel leeftijdsontslag
-> partnerpensioen
-> particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalig) zelfstandigen
-> particuliere Anw-hiaatverzekering of een particuliere WIA-/WGA-verzekering
-> lijfrente wegens ontslag (ontslagvergoeding door jou of de werkgever omgezet in een periodieke uitkering)
-> wachtgelduitkering op basis van een wachtgeldregeling
-> levensloop
-> soortgelijke niet-Nederlandse uitkering

 • Deze uitkering stopt, wordt lager of gaat over in een ouderdomspensioen in de maand waarin je 65 jaar wordt of op de eerste dag van de maand na je 65e verjaardag.
 • In de maand waarin je 64,5 jaar bent, ligt je inkomen lager dan €3.049,20 bruto als je alleenstaande bent. Als je een partner hebt, is het inkomen van jou en je partner samen in die maand lager dan €4.573,80 (bedragen per 1 januari 2016). Eenmalige inkomsten in die maand, zoals een bonus of vakantiegeld, tellen niet mee.
 • Jouw vermogen op 1 januari van het jaar waarin je 65 jaar wordt, ligt onder de vrijstellingsgrens van box 3 (€ 24.437 alleenstaanden / partners € 48.874). Voor (voormalig) zelfstandigen geldt boven deze grens nog een extra vrijstelling van €120.161. Een eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee als vermogen.
 • Je hebt ten minste één jaar AOW opgebouwd.
 • Je partner die al AOW heeft, ontvangt geen toeslag voor jou.
 • Je inkomsten zijn niet te hoog.

De hoeveelheid overbrugging die je krijgt, hangt af van je inkomsten in de periode waarover je de overbruggingsuitkering krijgt. Inkomsten worden verrekend met de overbruggingsuitkering. Als je alleenstaand bent, krijg je geen overbruggingsuitkering meer als je pensioen of uitkering hoger is dan €1.145,46 bruto per maand. Als je een partner hebt, krijg je geen overbruggingsuitkering meer als je pensioen of uitkering hoger is dan €740,05 per maand.

2. Je VUT of vergelijkbare uitkering is ingegaan ná 1 januari 2013 en vóór 1 juli 2015

Al sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd omhoog, maar vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog. Als je geboren bent na 30 september 1950, krijg je hiermee te maken. Je AOW gaat dus (nog) later in. Je kunt daarom een overbruggingsuitkering krijgen over de periode tussen je oude (verhoogde) AOW-leeftijd en je nieuwe AOW-leeftijd als je aan alle voorwaarden hieronder voldoet:

 • Je bent geboren na 30 september 1950
 • Je hebt na 1 januari 2013, maar vóór 1 juli 2015 een uitkering uit een van de volgende regelingen gekregen:
  -> vut, prepensioen, overbruggingspensioen of functioneel leeftijdsontslag
  -> partnerpensioen
  -> particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalig) zelfstandigen
  -> particuliere Anw-hiaatverzekering of een particuliere WIA-/WGA-verzekering
  -> lijfrente wegens ontslag (ontslagvergoeding door jou of de werkgever omgezet in een periodieke uitkering)
  -> wachtgelduitkering op basis van een wachtgeldregeling
  -> levensloop
  -> soortgelijke niet-Nederlandse uitkering
 • Deze uitkering stopt, wordt lager of gaat over in een ouderdomspensioen in de maand waarin je 65 jaar wordt of op de eerste dag van de maand na je 65e verjaardag ofwel in de maand waarin je je oude AOW-leeftijd bereikt of op de eerste dag van de maand erna.
 • Je inkomen ligt 6 maanden voor je oude AOW-leeftijd lager dan €3.049,20 bruto als je alleenstaande bent. Als je een partner hebt, is het inkomen van jou en je partner samen in die maand lager dan €4.573,80 (bedragen per 1 januari 2016). Eenmalige inkomsten in die maand, zoals een bonus of vakantiegeld, tellen niet mee.
 • Jouw vermogen op 1 januari van het jaar waarin je jouw oude AOW-leeftijd bereikt, ligt onder de vrijstellingsgrens van box 3 (€ 24.437 alleenstaanden / partners € 48.874). Voor (voormalig) zelfstandigen geldt boven deze grens nog een extra vrijstelling van €120.161  Een eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee als vermogen.
 • Je hebt ten minste één jaar AOW opgebouwd.
 • Je partner die al AOW heeft, ontvangt geen toeslag voor jou.
 • Je inkomsten zijn niet te hoog.

De hoeveelheid overbrugging die je krijgt hangt af van je inkomsten in de periode waarover je de overbruggingsuitkering krijgt. Inkomsten worden verrekend met de overbruggingsuitkering. Als je alleenstaand bent, krijg je geen overbruggingsuitkering meer als je pensioen of uitkering hoger is dan €1.145,46 bruto per maand. Als je een partner hebt, krijg je geen overbruggingsuitkering meer als je pensioen of uitkering hoger is dan €740,05 per maand.

Vragen overbruggingsuitkering AOW

Heb jij vragen over de overbruggingsuitkering AOW?

Neem contact met ons op