Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Wanneer de werknemer wil stoppen met zijn/haar werk of wanneer de werkgever zijn/haar werknemer wil ontslaan, hebben zij beide de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zowel de werknemer als de werkgever moeten dan wel rekening houden met de wettelijke opzegtermijn.

Opzeggen

Wanneer jij als werknemer de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, hoef je alleen een opzegbrief te sturen naar je werkgever. De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt één volle kalendermaand. De arbeidsovereenkomst wordt altijd aan het einde van de maand of betalingsperiode opgezegd.

Opzegtermijn werkgever

Voor de werkgever geldt dat hij slechts de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan opzeggen indien de bijzondere ontslagverboden niet van toepassing zijn (ziekte, zwangerschap/bevalling, huwelijk en militaire dienst) en hij toestemming heeft van het UWV. Voor de werkgever is de duur van de opzegtermijn afhankelijk van de duur van het dienstverband.

De volgende opzegtermijnen gelden voor de werkgever:

  • 1-5 jaar in dienst: 1 maand
  • 5-10 jaar in dienst: 2 maanden
  • 10-15 jaar in dienst: 3 maanden
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden.

Let op, voor bepaalde beroepen (onderwijzend personeel, denk ook aan rijinstructeurs, ambtenaren en geestelijken) geldt het toestemmingsvereiste niet. Dan kan werkgever zonder toestemming van het UWV, met inachtneming van de opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Als een werkgever toestemming heeft gekregen van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, dan mag van de wettelijke opzegtermijn 1 maand worden afgetrokken. De opzegtermijn mag echter niet korter zijn dan 1 maand.

Opzeggen bij tijdelijk contract

Een tijdelijk contract kan alleen tussentijds opgezegd worden als die mogelijkheid in het contract is afgesproken of als beide partijen akkoord gaan met de beëindiging van het contract. Wanneer in je tijdelijk contract niets is afgesproken over een opzegtermijn, ben je verplicht om in dienst te blijven bij de werkgever tot het contract is afgelopen.

Afwijking van de wettelijke opzegtermijn

In de arbeidsovereenkomst kan worden afgesproken dat een langere opzegtermijn geldt dan de wettelijke opzegtermijn. Maximaal kan een opzegtermijn voor de werknemer afgesproken worden van zes maanden. De werkgever moet dan het dubbele van deze periode aanhouden als opzegtermijn.

Ook in de cao kan afgeweken worden van de wettelijke opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever kan worden gekort, maar mag nooit korter zijn dan de opzegtermijn van de werknemer. Raadpleeg daarom altijd eerst de cao voor je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen of afspraken met een nieuwe werkgever maakt. Wanneer er helemaal niks is afgesproken in je arbeidsovereenkomst over een opzegtermijn, dan is de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer één maand.

Onregelmatige opzegging

Wanneer de werknemer of werkgever de opzegtermijnen negeert, dan is de opzegging onregelmatig en is de werkgever of werknemer schadeplichtig.