Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst voor werknemers en werkgevers

Wil je ontslag nemen? Houd rekening met de wettelijke opzegtermijn. Het kan helaas ook voor komen dat je werkgever je ontslaat. Ook je werkgever heeft dan te maken met een wettelijke opzegtermijn. Ontdek waar je rekening mee moet houden.

Opzegtermijn werknemer

Volgens de wet heeft de werknemer één maand opzegtermijn. In de wet staat ook dat het einde van het contract moet samenvallen met het einde van een betalingsperiode. Dat is meestal aan het eind van de maand. Soms staat er in je arbeidsovereenkomst of cao een langere opzegtermijn.

Heb je een contract voor bepaalde tijd? Dan eindigt je contract op de datum die je met je werkgever hebt afgesproken. Je hebt dus geen opzegtermijn. Tenzij je met je werkgever hebt afgesproken dat je tussentijds mag opzeggen. Deze afspraak staat dan in je contract.

Opzegtermijn werkgever

Als je werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, moet hij rekening houden met de wettelijke opzegtermijn tenzij er een afwijkende opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst of cao staat. In bepaalde gevallen hoeft je werkgever geen rekening te houden met de opzegtermijn. Het gaat om de volgende situaties:

  • Als je werkgever je op staande voet ontslaat
  • Als je tijdens je proeftijd wordt ontslagen

Soms moet je werkgever vooraf toestemming vragen aan het UWV om je te mogen ontslaan. Dat geldt bij een ontslag wegens bedrijfseconomische reden, zoals een bezuiniging of reorganisatie, of wanneer je als werknemer 104 weken ziek bent. Er geldt altijd een opzegverbod als je korter dan 104 weken ziek bent.

Hoelang is de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever?

De volgende opzegtermijnen gelden voor de werkgever:

  • 1- 5 jaar in dienst: 1 maand
  • 5 – 10 jaar in dienst: 2 maanden
  • 10 – 15 jaar in dienst: 3 maanden
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden

Wettelijke opzegtermijn in cao

In de cao kan de opzegtermijn afwijken van de wettelijke opzegtermijn. Je werkgever kan met jou een kortere opzegtermijn afspreken als dit in je cao staat. Check daarom altijd eerst de cao voor je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen of afspraken met een nieuwe werkgever maakt. Heb je niks afgesproken over een opzegtermijn in je arbeidsovereenkomst? Dan is de wettelijke opzegtermijn voor een werknemer één maand.

Ook in een Sociaal Plan, die dan is aangemeld als cao, kan een afwijkende opzegtermijn worden opgenomen.