Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Betere bescherming voor oproepkrachten

Het aantal werknemers met een oproepcontract is in de afgelopen jaren explosief gestegen. Tussen 2005 en 2017 is het aantal oproepkrachten verdubbeld, naar 546.000. De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) zorgt ervoor dat zij beter worden beschermd.

Oproepkrachten hebben te maken met veel onzekerheden. Ze weten vaak niet hoeveel uur ze precies gaan werken en wat dus hun inkomen zal zijn. Daarnaast moeten ze ook steeds beschikbaar zijn voor werk. Die onzekere situatie is de belangrijkste aanleiding voor het kabinet om de regels voor oproepkrachten aan te passen.

Zo is het nu

Er zijn nu verschillende soorten oproepcontracten: een ‘gewoon’ oproepcontract (waarbij je zelf kunt beslissen of je gaat werken), een nulurencontract (waarbij je aan het werk gaat als de werkgever je oproept) en een min-maxcontract (waarbij je een gegarandeerd aantal uren hebt). Als oproepkracht heb je vaak te maken met onregelmatige werktijden en weinig zekerheden.

En vanaf 2020?

In de WAB is vanaf 1 januari geregeld dat je minimaal vier dagen van tevoren een oproep van je werkgever moet krijgen, schriftelijk of digitaal. Als een werkgever zich niet aan die termijn houdt, ben je niet verplicht om te komen. In een cao kunnen sociale partners overigens een kortere termijn afspreken. Als je werkgever binnen vier dagen voor een afgesproken oproep deze weer afzegt of verandert, houd je recht op uitbetaling van het afgesproken aantal uren.

Als je een jaar als oproepkracht hebt gewerkt, moet je werkgever je een contract aanbieden met een vast aantal uren. Dat aantal uren is gebaseerd op het aantal uren dat je in het afgelopen jaar hebt gewerkt. Je bent overigens niet verplicht om dit aanbod te accepteren.

Als je je contract wilt beëindigen, geldt vanaf 1 januari een veel kortere opzegtermijn. In plaats van een maand kun je nu uiterlijk vier dagen van te voren je dienstverband opzeggen. Voor de werkgever gelden nog steeds de gebruikelijke opzegtermijnen.
Voor seizoensarbeid gelden speciale regels. In de cao kunnen bijvoorbeeld andere afspraken staan over de oproeptermijn. Ook hoeft de werkgever geen contract met vaste uren aan te bieden als de werknemer een jaar in dienst is.

CNV: 'Verbetering'

Oproepkrachten verdienen meer bescherming, vindt CNV Vakmensen. Het is daarom goed dat de positie van oproepkrachten door de WAB wordt versterkt. Naar verwachting leidt dit tot meer rechten en (financiële) zekerheden voor werknemers. Het oproepcontract wordt voor werkgevers minder aantrekkelijk. Dit kan ervoor zorgen dat zij eerder overgaan tot contracten met vaste uren of zelfs vaste contracten.

Veelgestelde vragen over oproepcontracten

 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mij geen aanbod doet voor vaste uren?

  Ik heb al meer dan twaalf maanden een oproepcontract. Wat moet ik doen als mijn werkgever mij geen aanbod doet voor vaste uren?

  De werkgever moet de oproepkracht binnen een maand na het eerste jaar een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst, voor het aantal uur dat de oproepkracht het jaar ervoor heeft gewerkt. Zolang de werkgever verzuimt dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren. Dit voorkomt onduidelijkheid over de arbeidsomvang van de werknemer.

 • Ik ben ingeroosterd, maar krijg een dag van tevoren dat ik niet hoef te komen.

  Ik ben ingeroosterd, maar krijg een dag van tevoren dat ik niet hoef te komen. Kan dat zomaar?

  Per 1 januari 2020 is het zo dat wanneer een gedane oproep binnen vier dagen weer wordt ingetrokken of de tijdstippen waarop moet worden gewerkt worden gewijzigd, dat de oproepkracht dan zijn recht op loon over de periode waarvoor hij eerder was opgeroepen behoudt.

 • Als ik me ziekmeld, krijg ik dan salaris?

  Ik ben voor overmorgen ingeroosterd, maar ben ziek geworden. Als ik me ziekmeld, krijg ik dan salaris?

  Ja, wanneer je ziek wordt nadat je de oproep tijdig had geaccepteerd, zit je in de zogenaamde oproepperiode. Je werkgever betaalt in die periode 70% van je loon over de afgesproken periode die je zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor jouw geldende minimumloon, krijg je het minimumloon.