Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Ontslagredenen

Er is een aantal redenen die tot ontslag kunnen leiden. In alle gevallen is het belangrijk dat je juridische ondersteuning zoekt. Tenzij het ontslag gebeurt met wederzijds goedkeuren, is het ook belangrijk om zo snel mogelijk  bezwaar te maken tegen het ontslag.

Bedrijfseconomische redenen

Vaak gaat het om een reorganisatie, een bedrijfssluiting of verhuizing. Ook kan het hierbij gaan om het afstoten van een deel van de activiteiten van een onderneming. De werkgever zal moeten kunnen aantonen dat er geen andere oplossing is dan het ontslag van een aantal werknemers.

Functioneren

Als de werkgever vindt dat een werknemer slecht functioneert kan dat leiden tot ontslag. Als de kantonrechter dat ontslag namelijk goedkeurt, dan zijn de gevolgen aanzienlijk voor jou als werknemer. Je loop het risico je baan én je WW-uitkering te verliezen.

Omdat zo’n ontslag zulke ernstige gevolgen heeft moet de werkgever wel een aantal zaken aantonen. Bijvoorbeeld dat er daadwerkelijk sprake is van onvoldoende functioneren. Dat moet je meerdere keren zijn verteld door jouw leidinggevende en staan vermeld in beoordelingsverslagen. En jouw werkgever moet je voldoende tijd en middelen hebben gegeven om jouw functioneren echt naar wens te verbeteren.

Arbeidsongeschiktheid

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste twee ziektejaren niet opzeggen wanneer jij langdurig ziek bent. Na die periode kan dat wél, via een ontslagaanvraag indienen bij het UWV.

Het kan ook tijdens die eerste twee jaar, maar dan alleen via de kantonrechter. Die zal niet snel instemmen met een ontslag. De Wet verbetering poortwachter verplicht werkgever en werknemer namelijk om alles te doen om snel weer aan het werk te kunnen.

Op staande voet

Als de werkgever jouw op staande voet wilt ontslaan, dan moet jij je ernstig hebben misdragen. Denk hierbij aan fraude, diefstal, dronkenschap (ook drugs!) of fysiek geweld.

Bij ontslag op staande voet geldt dit onmiddellijk. De werkgever hoeft daarvoor geen toestemming te vragen. Je verliest ook je recht op een WW-uitkering. De werkgever moet jou wel de dringende reden voor ontslag direct melden.

Als je zo wordt ontslagen is het vrijwel altijd heel naar. De sfeer is dreigend; al helemaal als je denkt geen schuld te hebben. Neem dan direct contact op met CNV Vakmensen. Zet geen handtekening op documenten die de werkgever jou voorschotelt. Ga nergens mee akkoord, ook niet mondeling. Overleg eerst met je bond!

Wederzijds goedvinden

Ook denkbaar is dat de werkgever en jij samen afspreken het contract te ontbinden. Daarbij maak je onderling afspraken en de werkgever hoeft niet naar het UWV of kantonrechter.
In dit geval is goede begeleiding van belang. Neem daarom contact op met onze juristen.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp

 

 

Veelgestelde vragen

 • Ik ben ziek en mijn werkgever wil mij ontslaan, wat nu?

  De vuistregel is: een zieke werknemer mag niet worden ontslagen.

  Er is sprake van een zogenoemd ‘opzegverbod’ tijdens de eerste 2 jaar (tot maximaal 3 jaar) ziekte. Het opzegverbod bij ziekte is ook geldig als er sprake is van een bedrijfseconomische reden voor het ontslag. Bijvoorbeeld doordat er een onderdeel van een onderneming wordt beëindigd. Maar het opzegverbod geldt niet als er sprake is van een volledige bedrijfssluiting.

  Daarnaast is een werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd bij een ontslag wegens langdurige ziekte (dus na de periode van 2 of maximaal 3 jaar).

  Word je wegens een bedrijfssluiting ontslagen terwijl je ziek bent, dan heb je recht op 100% uitbetaling van niet-opgenomen vakantie-uren. Ook als je wegens ziekte slechts 70% van jouw loon ontving. Bovendien mag de WAO-uitkering niet in minderheid worden gebracht op de vergoeding van jouw vakantie-uren.

 • Wanneer mag je niet worden ontslagen?

  Er zijn omstandigheden waarin je niet mag worden ontslagen.

  Dat geldt: 

  • als je korter dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent
  • als je werkgever tijdens de 2 jaar dat je ziek bent geweest te weinig heeft gedaan aan je re-integratie
  • als je zwanger of met bevallingsverlof bent
  • in de eerste 6 weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling
  • als je lid bent van de ondernemingsraad, vaste commissie van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoording
  • als je een dienstplicht moet vervullen in jouw land van herkomst
  • op basis van jouw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of een handicap (discriminatie)
  • omdat je lid bent van een vakbond
  • omdat je gebruik maakt van ouderschapsverlof
  • omdat je lid bent van een politieke organisatie
  • omdat het bedrijf waar je werkt wordt overgenomen
  • omdat je niet op zondag wilt werken