Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Ontslagbescherming or-lid bestaat niet

"Als lid van de ondernemingsraad kan je niks gebeuren, de baas kan je nooit ontslaan." Je hoort het vaak, maar het is niet waar.

Hieronder vind je wat antwoorden op de vraag die je als (aspirant-)or-lid zou kunnen hebben.

Kan ik als ondernemingsraadslid worden ontslagen?

Als een bedrijf reorganiseert worden werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad ook gewoon ontslagen 'als het hun beurt is'. Dit laatste komt door wettelijke eisen dat bij een reorganisatie binnen leeftijdsgroepen op basis van dienstjaren mensen worden ontslagen. Dat wordt 'afspiegelen' genoemd.

Is er dan helemaal geen uitzondering?

Toch wel. Bijzondere omstandigheid in de hierboven beschreven bedrijfsreorganisatie is dat het moet gaan om totale sluiting van een bedrijf of bedrijfsonderdeel waar jij als or/pvt-lid werkt. Deze ontslagprocedure loopt altijd via UWV.

Als het niet gaat om totale sluiting maar om verminderd werkaanbod, dan kan ontslag van een or- of pvt-lid alleen gaan via een zogenoemde ontbindingsprocedure. Dat gaat via de kantonrechter. Die moet vaststellen of er geen verband bestaat tussen dat or-lidmaatschap en het ontslag.

Plat gezegd: de rechter wil weten of de werkgever niet gewoon van een werknemer af wil die als or-lid erg kritisch bleek. 

Ontslag op staande voet van een or-lid, is dat mogelijk?

Jazeker, als het or-lid strafbare feiten heeft gepleegd, dan kan hij gewoon op staande voet worden ontslagen. Denk daarbij aan diefstal, bedrog of werkweigering. Zo'n ontslagprocedure loopt altijd via de kantonrechter. De kantonrechter hoeft geen rekening te houden met eventuele opzegverboden.

Extra reden voor ontslag or-leden

In het geval van een ondernemingsraad/pvt-lid speelt zelfs nog iets extra's: deze werknemer beschikt niet zelden over bijzondere bedrijfsinformatie waarover ook een geheimhoudingsplicht bestaat. Lekken van die informatie naar onbevoegde partijen - bijvoorbeeld journalisten - kan reden zijn voor ontslag op staande voet.