Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Ontslag na ziekte

Financiële gevolgen ziekte

Als je ziek bent, doe je er samen met je werkgever alles aan om weer aan het werk te komen. Sinds 2004 zijn werkgevers verplicht om hun zieke werknemers twee jaar lang door te betalen. Hoeveel salaris je krijgt tijdens deze ziekteperiode staat in de cao.

Heb je geen cao? Vraag dan advies bij CNV Vakmensen.

Doorbetaling salaris

Je hebt in ieder geval recht op minimaal 70 procent van je laatst verdiende loon. Dat kan aangevuld worden tot 100 procent. Maar niet voor beide ziektejaren. Je hebt maximaal recht op 170 procent van je salaris in twee jaar. Hoe deze 170 procent verdeeld wordt in de eerste twee ziektejaren staat nog open. In cao’s worden hierover afspraken gemaakt. Het hoeft niet per se zo te zijn dat het loon het laagst is aan het eind van het tweede ziektejaar. CNV Vakmensen kan je hier meer over vertellen.

Alleen in het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht om ten minste het minimumloon door te betalen. In het tweede ziektejaar geldt deze wettelijk verplichting niet.

Ontslag

Duurt de ziekte langer dan twee jaar? Dan hoeft de werkgever geen loon meer uit te betalen en mag hij de werknemer ontslaan. Maar dan moeten werkgever, werknemer en het UWV het wel eens zijn over de volgende drie zaken:

 • Werknemer kan het werk waarvoor hij/zij werd aangenomen niet meer doen.
 • Werkgever en werknemer hebben genoeg geprobeerd om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan de slag kon, maar dat is niet gelukt.
 • Het lukt ook niet om de werknemer binnen het bedrijf te laten werken in een andere of aangepaste functie. Ook niet nadat de werknemer een cursus of opleiding heeft gedaan.

Wanneer alle partijen het eens zijn over bovenstaande dingen, kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedkeuren worden beëindigd. Wanneer het UWV vindt dat de werkgever er niet genoeg aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen, moet de werkgever een jaar extra loon uitbetalen. Dus boven op de eerste twee jaar loondoorbetaling, komt een derde jaar. Het UWV laat de werkgever weten wat hij nog aan de reïntegratie van de werknemer moet doen. Wanneer de werkgever dit heeft gedaan en het UWV het er mee eens is, dan mag de werkgever zes weken na de beslissing van het UWV stoppen met de loondoorbetaling.

Ziektewet-uitkering

Wanneer het arbeidscontract afloopt tijdens het ziekteproces eindigt het dienstverband. Je werkgever hoeft in dat geval dus geen loon meer te betalen. Je werkgever kan voor jou via het UWV een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Ben je al langer dan zes weken ziek? Dan ontvang je van de werkgever de documenten die samen het reïntegratieverslag vormen. UWV neemt de reïntegratieverantwoordelijkheid van de werkgever over en nodigt je uit voor een gesprek. Wanneer het UWV vindt dat je er niet genoeg aan hebt gedaan om weer aan het werk te gaan, krijg je een lagere uitkering.

Ziektewet-uitkering zonder vaste baan

Een Ziektewet-uitkering zonder dat je een vaste baan hebt, krijg je wanneer:

 • Je dienstverband eindigt tijdens je ziekte
 • Je oproepkracht of uitzendkracht bent en bij ziekte geen recht hebt op loondoorbetaling.
 • Je een zogenoemd fictief dienstverband hebt. Je bent bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer.
 • Je een WW-uitkering ontvangt en langer dan 13 weken ziek bent.
 • Je zelf vrijwillig een verzekering hebt genomen voor de Ziektewet-uitkering.

Wanneer je wel een vaste baan hebt, zijn er soms ook gevallen waarbij je een Ziektewet-uitkering krijgt, en het UWV (vaak via de werkgever) het loon betaalt. Dit geldt bij:

 • Ziekte vanwege zwangerschap of bevalling
 • Ziekte vanwege orgaandonatie
 • Wanneer je structureel functioneel beperkt bent en ziek wordt binnen 5 jaar nadat je in dienst bent gekomen

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>


Veelgestelde vragen

 • Ik ben ziek en mijn werkgever wil mij ontslaan, wat nu?

  De vuistregel is: een zieke werknemer mag niet worden ontslagen.

  Er is sprake van een zogenoemd ‘opzegverbod’ tijdens de eerste 2 jaar (tot maximaal 3 jaar) ziekte. Het opzegverbod bij ziekte is ook geldig als er sprake is van een bedrijfseconomische reden voor het ontslag. Bijvoorbeeld doordat er een onderdeel van een onderneming wordt beëindigd. Maar het opzegverbod geldt niet als er sprake is van een volledige bedrijfssluiting.

  Daarnaast is een werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd bij een ontslag wegens langdurige ziekte (dus na de periode van 2 of maximaal 3 jaar).

  Word je wegens een bedrijfssluiting ontslagen terwijl je ziek bent, dan heb je recht op 100% uitbetaling van niet-opgenomen vakantie-uren. Ook als je wegens ziekte slechts 70% van jouw loon ontving. Bovendien mag de WAO-uitkering niet in minderheid worden gebracht op de vergoeding van jouw vakantie-uren.

 • Wanneer mag je niet worden ontslagen?

  Er zijn omstandigheden waarin je niet mag worden ontslagen.

  Dat geldt: 

  • als je korter dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent
  • als je werkgever tijdens de 2 jaar dat je ziek bent geweest te weinig heeft gedaan aan je re-integratie
  • als je zwanger of met bevallingsverlof bent
  • in de eerste 6 weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling
  • als je lid bent van de ondernemingsraad, vaste commissie van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoording
  • als je een dienstplicht moet vervullen in jouw land van herkomst
  • op basis van jouw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of een handicap (discriminatie)
  • omdat je lid bent van een vakbond
  • omdat je gebruik maakt van ouderschapsverlof
  • omdat je lid bent van een politieke organisatie
  • omdat het bedrijf waar je werkt wordt overgenomen
  • omdat je niet op zondag wilt werken