Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Ondernemingsraad en arbobeleid

Jouw werkgever heeft voor alle regelingen die te maken hebben met arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim de instemming van de ondernemingsraad (OR) nodig. Bij bedrijven met een personeelsvertegenwoordiging (PVT) is instemming van de PVT nodig. Als er geen OR of PVT is, moet de werkgever zijn beleid bespreken met de werknemers die het aangaat.

Arbo-onderwerpen

De werkgever heeft onder andere instemming nodig voor de volgende regelingen:

  • Het ondernemingsbeleid over veiligheid, gezondheid en welzijn
  • De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak
  • De keuze van de arbodienst en het contract met deze dienst
  • Ziekteverzuimbeleid
  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek