Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Nulurencontract: wat is het en waar heb ik recht op?

Een nulurencontract is een contract zonder een vast aantal uren. Je werkt de ene week dus misschien meer dan de andere week. Wat betekent dit voor je salaris, en hoe zit het met bijvoorbeeld ziekte en vakantiegeld? Lees waar je recht op hebt. 

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een contract zonder vastgelegde uren. Je werkt op oproepbasis en je werkuren kunnen per maand verschillen. Soms werk je maar 10 uur per week en een week later kan dat bijvoorbeeld 32 uur zijn.

Wat krijg ik uitbetaald bij een nulurencontract?

Met een nulurencontract krijg je geen vast loon per maand. Je krijgt het aantal uren dat je gewerkt hebt uitbetaald. Roept je werkgever je op om te komen werken? Dan moet hij je voor minimaal 3 uur uitbetalen. Ook als je minder uur gewerkt hebt.

Heb je aangegeven dat je beschikbaar was, maar niet gewerkt? Dan krijg je in de eerste 6 maanden voor die uren ook geen loon uitbetaald, tenzij dit in je contract staat. Na 6 maanden moet je werkgever je wel doorbetalen als je wordt afgebeld.

Hoe en wanneer weet ik mijn rooster?

Je geeft als werknemer aan wanneer je beschikbaar bent om te werken. Je werkgever is verplicht om je ten minste 4 dagen (96 uur) voor aanvang van het werk schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail of whatsapp) op te roepen. Word je niet op tijd opgeroepen? Dan mag je zonder opgaaf van reden weigeren om te komen werken. Ben je op tijd opgeroepen, maar laat de werkgever je binnen de genoemde 4 dagen weten dat je toch niet of minder hoeft te komen? Dan heb je recht op het volledige loon over de periode dat je oorspronkelijk was opgeroepen.

Afwijken van het bovenstaande mag alleen als het in de cao is geregeld. De periode voor de oproep mag nooit korter zijn dan 24 uur. Het is niet toegestaan om in een individuele arbeidsovereenkomst af te wijken. Wanneer dit toch gebeurt, gelden die afspraken niet en geldt de wettelijke regeling.

Wat als ik ziek ben?

Zodra je een oproep accepteert, ontstaat er een arbeidsovereenkomst. De afgesproken periode die u zou moeten werken heet de oproepperiode. Als je ziek wordt tijdens een oproepperiode, heb je recht op minstens 70% van je loon over de afgesproken oproepperiode. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijg je het minimumloon. Als je na afloop van een oproepperiode nog steeds ziek bent, heb je geen recht meer op loon.

Heb ik recht op vakantiedagen en vakantiegeld?

Je krijgt met een nulurencontract 8% vakantiegeld. Dit is vaak al verwerkt in je loon, waardoor je geen extra uitbetaling krijgt. Je hebt recht op vakantiedagen naar rato, dus afhankelijk van hoeveel uren je gewerkt hebt. Deze vakantiedagen worden meestal als extra loon toegevoegd aan je salaris.

Kan mijn werkgever mij ontslaan met een nulurencontract?

Als je een nulurencontract hebt, gelden dezelfde ontslagregels als bij een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Je werkgever kan je dus niet zomaar ontslaan.

Recht op een contract met een vast aantal uren?

Als oproepkracht heb je na 12 maanden recht op een contract voor een vast aantal uren. Het vaste aantal uren moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal uren dat je in de voorgaande 12 maanden hebt gewerkt, maar mag ook meer zijn.

Je werkgever moet dit aanbod uiterlijk in de dertiende maand doen. Je mag dit aanbod weigeren en ervoor kiezen als oproepkracht te blijven werken. Je werkgever is dan wel verplicht dit aanbod elke 12 maanden opnieuw te doen.

Neem contact op

Heb je nog meer vragen over een nulurencontract? Neem dan contact met ons op of vraag advies aan een jurist.