Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is het pensioen dat na je overlijden uitgekeerd wordt aan je nabestaanden. Er bestaat pensioen voor de achterblijvende partner en voor de achterblijvende kinderen. Het is belangrijk dat je nabestaanden na je overlijden financieel verzorgd achterblijven.

Nabestaandenpensioen opbouwen

Als je nabestaandenpensioen opbouwt, vorm je een 'potje'. Hieruit ontvangt je nabestaande na je overlijden een uitkering. Stop je met opbouwen, omdat je bijvoorbeeld niet meer aan een pensioenregeling meedoet, dan houd je recht op het nabestaandenpensioen dat tot op dat moment is opgebouwd.

Tot voor kort werd in de meeste pensioenregelingen het nabestaandenpensioen verzekerd op deze opbouwbasis. Steeds vaker gaan regelingen over op nabestaandenpensioen op risicobasis. Wanneer je dan stopt met betalen voor het nabestaandenpensioen, dan raak je ook je eerder opgebouwde rechten kwijt. Net als bij een brandverzekering die je bijvoorbeeld stopzet.

Heb je een nabestaandenpensioen op opbouwbasis, dan houd je recht op het pensioen bij ontslag. Na een echtscheiding houd je ex-partner recht op het nabestaandenpensioen dat tot de datum van echtscheiding is opgebouwd. Je kunt het opgebouwde nabestaandenpensioen, met instemming van je partner, op de pensioendatum in ruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen.

Partnerpensioen

Het pensioen voor de achterblijvende partner, tegenwoordig partnerpensioen genoemd, wordt uitgekeerd vanaf jouw overlijden tot het overlijden van je partner. In het verleden bestond de term partnerpensioen niet. Er was een weduwepensioen en - later ook - een weduwnaarspensioen. Partnerpensioen  of nabestaandenpensioen is de verzamelnaam voor alle pensioenen voor de achterblijvende partner, of dit nu een huwelijkspartner is of niet. Dat betekent overigens niet dat elke pensioenregeling ook pensioen voor ongehuwde partners heeft! Raadpleeg hiervoor je pensioenreglement.

Tijdelijk partnerpensioen

Naast het gewone partnerpensioen kennen sommige regelingen het tijdelijk partnerpensioen. Het is voor de achterblijvende partner die jonger dan 65 is. Een tijdelijk partnerpensioen is bedoeld om het gemis aan een Anw-uitkering op te vangen. Soms compenseert een tijdelijk partnerpensioen ook het hogere belastingtarief dat de partner tot zijn of haar 65e betaalt. Dit soort pensioen wordt ook vaak Anw-hiaatpensioen genoemd.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan je kind(eren) vanaf je overlijden. Meestal stopt het wezenpensioen op 18- of 21-jarige leeftijd. De uitkering kan langer doorlopen (uiterlijk tot bijvoorbeeld het 27e jaar) als je kind studeert of arbeidsongeschikt is. Zijn beide ouders (verzorgers) overleden, dan krijgen de volle wezen meestal een dubbel wezenpensioen.