Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Minder of meer gaan werken

Meer of juist minder gaan werken is geregeld in de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Volgens deze wet mag je in sommige gevallen minder of meer uren per week gaan werken:

 • Je werkt in een bedrijf met meer dan 10 werknemers
 • Je bent minimaal 1 jaar in dienst op het moment dat je de nieuwe werkuren wilt laten ingaan
 • Je (eventuele) vorige verzoek om minder of meer te gaan werken 2 jaar of langer geleden is

Afspraken over meer of minder werken in je cao

In een cao staan geen afspraken over het recht om minder uren te gaan werken. Er kunnen wel afspraken staan over het recht om meer gaan werken. Wanneer er in jouw cao afspraken staan over meer werken, dan gelden deze boven de wet. Je werkgever kan ook afspraken hebben gemaakt met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Bedrijven met minder dan 10 werknemers hebben een eigen regeling. Minder werken is meestal mogelijk, maar dit is vaak wel verbonden aan een aantal voorwaarden. De mogelijkheid om meer te werken kan worden uitgesloten.

Aanvraag ‘meer/minder werken’ bij je werkgever

Je moet bij de werkgever een schriftelijk verzoek indienen om meer of minder te werken. Je aanvraag moet je ten minste 4 maanden van te voren naar je werkgever sturen. Die moet met jou overleggen over het verzoek. In principe moet hij akkoord gaan. Alleen als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt, kan hij je verzoek afwijzen. In dit verzoek moet het volgende staan:

 • Welke datum gaat dit in?
 • Hoeveel uren ga je meer/minder werken?
 • Hoe wil je die uren over de werkweek verdelen?

Je verzoek mag bijvoorbeeld worden afgewezen in de volgende situaties:

 • Er is niemand om het werk over te nemen
 • Er ontstaan problemen in het rooster
 • Er ontstaan problemen voor de veiligheid
 • Er is niet voldoende werk
 • Je wilt meer werken dan wettelijk is toegestaan of mogelijk is volgens jouw cao
 • Er is geen ruimte in de formatie of personeelsbegroting

Bevestiging of afwijzing

Uiterlijk een maand voor de ingangsdatum krijg je schriftelijk bericht of de werkgever akkoord gaat. Zo ja, dan wordt de arbeidsovereenkomst aangepast. Zo nee, dan moet de werkgever melden waarom hij je verzoek afwijst. Is de werkgever het bijvoorbeeld niet eens met de urenverdeling die je hebt voorgesteld, dan kan hij een nieuw voorstel doen. Als je één maand van te voren niets hebt gehoord, mag je ervan uit gaan dat de werkgever akkoord gaat: wie zwijgt, stemt toe. Kom je er samen met je werkgever niet uit, dan kun je een juridische procedure starten bij de kantonrechter. Als CNV-lid kun je contact opnemen met CNV Info voor hulp.

Gevolgen van meer of minder werken voor je arbeidsvoorwaarden

Wanneer je meer of minder uren gaat werken, heeft dit natuurlijk gevolgen voor je loon en pensioenopbouw. Informeer hiernaar bij je werkgever. Werknemers die in deeltijd of voltijd werken hebben dezelfde rechten en plichten.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>