Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Medische keuring

Soms kan een nieuwe werkgever je vragen om een medische keuring te ondergaan. Je nieuwe werkgever mag je alleen laten keuren als voor een goede vervulling van de functie specifieke eisen van medische geschiktheid kunnen worden gesteld. De keuring mag alleen de voor de functie noodzakelijke punten testen en niet meer dan dat.

Medische keuring bij je sollicitatie

Een medische aanstellingskeuring mag pas aan het einde van het sollicitatietraject, als de werkgever van plan is de sollicitant aan te nemen. De keuring is op die manier geen selectie-instrument, maar kan wel de doorslag geven. In de sollicitatieprocedure mogen geen vragen worden gesteld over je gezondheidstoestand en/of je ziekteverzuim bij de vorige werkgever.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>