Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Medezeggenschap

Door medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen binnen een onderneming. Het zorgt voor een evenwichtige machtsverdeling tussen bestuurders en werknemers. Bij bedrijven met meer dan vijftig werknemers loopt die medezeggenschap via de ondernemingsraad (OR). Binnen kleinere bedrijven is de medezeggenschap geregeld via de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Deze organen behartigen de belangen van het personeel en denken mee in de bedrijfsvoering vanuit het perspectief van de werknemers.

Wat is het belang van medezeggenschap?

Een OR staat dicht bij alle medewerkers en weerspiegelt het karakter van de organisatie. Zeker in een tijd waarin de top van organisaties steeds meer luistert naar externe partijen (aandeelhouders, de concurrent, commissarissen) en gemakkelijk switcht van het ene naar het andere bedrijf, speelt de OR een belangrijke rol in het bewaren van de sociale cohesie en het karakter van de organisatie. CNV Vakmensen ziet de OR vooral als een orgaan waarin deelnemers aan een arbeidsorganisatie hun verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van die organisatie vorm kunnen geven.

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) in het kort

Heeft een bedrijf tien tot vijftig werknemers in dienst? Dan kan de onderneming een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. De PVT lijkt op de ondernemingsraad, maar is in tegenstelling tot de OR niet verplicht. Ook heeft een PVT minder bevoegdheden dan de ondernemingsraad. Heeft een bedrijf geen PVT, dan is de werkgever verplicht om twee keer per jaar een personeelsvergadering te beleggen. In het kennisbank-item "Personeelsvertegenwoordiging (PVT)" lees je meer over de rechten en taken van een PVT.

Ondernemingsraad (OR) in het kort

De OR heeft verschillende taken. Zo houdt de OR toezicht op de naleving van regels over arbeidsvoorwaarden, arbeids- en rusttijden. Ook het bevorderen van bepaalde zaken is een taak van de OR. Denk aan goede arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling van man en vrouw, allochtoon en autochtoon of aan het in dienst nemen van gehandicapte werknemers. Om deze taken te kunnen uitoefenen heeft de OR minimaal twee keer per jaar een overlegvergadering met de werkgever. Ook kan de OR op andere momenten hun achterban, (externe) deskundigen of hun vakbond raadplegen.


Veelgestelde vragen

 • Waarom is er een ondernemingsraad?

  Een ondernemingsraad (OR) kan een belangrijke meerwaarde bieden voor het functioneren van een bedrijf.

  Doordat de OR medezeggenschap heeft is de macht tussen de werkgever en werknemers eerlijker verdeeld. De werkgever heeft voor regelingen rondom ziekteverzuim, bedrijfshulpverlening en veiligheid altijd instemming nodig van de OR.

 • Heeft elk bedrijf een ondernemingsraad?

  Nee

  Elke onderneming met minstens 50 werknemers moet een ondernemingsraad hebben. Kleinere organisaties kunnen kiezen voor een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV).

 • Hoe vaak vergadert de ondernemingsraad?

  Tenminste twee keer per jaar

  Verder dient de ondernemingsraad te kunnen vergaderen en met de bestuurder te kunnen overleggen als daartoe aanleiding is.