Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

De WIA bestaat uit 2 verschillende regelingen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Afhankelijk van de uitkomst van de keuring krijg jet met een van deze regelingen te maken. Ben je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en verdien je niet meer dan 20 procent van je laatste loon? En is er geen of een heel kleine kans is dat je beter wordt? Dan krijg je een IVA-uitkering. De IVA uitkering loopt, bij ongewijzigde omstandigheden, door tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Hoogte IVA-uitkering

Deze uitkering is 75 procent van je dagloon. Er is wel een maximum dagloon. De hoogte van het maximum dagloon kan je terugvinden op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als je inkomen boven het maximum dagloon lag, is je uitkering lager dan 75 procent. Over het inkomen boven het maximum dagloon krijg je geen uitkering. Als de IVA-uitkering onder het sociaal minimum komt, kan je een toeslag aanvragen bij UWV.

Gezondheidsverbetering

Als er een kleine kans is op herstel, wordt je de eerste 5 jaar elk jaar herkeurd. Als blijkt dat je gedeeltelijk hersteld bent en meer dan 20 procent van je oude inkomen kan verdienen, wordt je gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Je valt dan onder de WGA-regeling.

Snelle toekenning IVA-uitkering (vanaf 3 maanden ziekte)

De Wet Poortwachter schrijft voor dat gedurende twee jaar de werknemer en de werkgever moeten proberen de werknemer te laten reïntegreren in werk. Soms is het al heel snel duidelijk dat iemand nooit meer beter zal worden. Om mensen niet onnodig 2 jaar te belasten, kan dan al na  3 maanden een IVA-uitkering worden toegekend.

Voorbereiding op (her)keuring

Het systeem van keuringen of herkeuringen brengt voor mensen veel onzekerheid met zich mee. Het CNV kan leden hierin praktische hulp bieden door het inschakelen van een vertrouwenspersoon WAO-WIA. CNV Vertrouwenspersonen geven geen juridisch advies, maar je kunt wel bij hen terecht voor informatie en advies over keuringen en herkeuringen. Uiteraard is alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt strikt vertrouwelijk.

Ben je CNV-lid en wil je een vertrouwenspersoon spreken? 

Neem contact op met CNV Info >>


Veelgestelde vragen over de WIA

  • Welke gevolgen heeft de WIA voor mijn pensioen?

    Pensioenopbouw wordt vaak gewoon voortgezet in de WIA-periode

    In pensioenregelingen worden pensioenopbouw en de dekking voor het nabestaandenpensioen vaak gewoon voortgezet gedurende de eerste 2 ziektejaren en vaak ook in de WIA-periode. De basis van dit pensioen is gebaseerd op het werkelijke (oude) pensioengevende loon. Dit kan verschillen per pensioenfonds. Vraag dit dus altijd na bij jouw pensioenfonds.