Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werknemers)

Als je zestig jaar of ouder bent en werkloos raakt, heb je mogelijk recht op een IOW-uitkering na afloop van je WW-uitkering. Daarbij wordt, in tegenstelling tot de IOAW, niet naar het inkomen van de partner gekeken. Ook wordt er bij de IOW niet gekeken naar het eigen vermogen. Als je recht hebt op een IOW-uitkering, dan houd je deze tot je AOW-leeftijd.

Als gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid is de IOW alleen nog toegankelijk voor mensen van wie de WW-uitkering is begonnen tussen 30 september 2006 en 1 januari 2020.

Meer informatie