Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Flexibele beloning en arbeidsvoorwaarden

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Werknemers kunnen (onder bepaalde regels en voorwaarden) kiezen hoe hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket wordt samengesteld. Zo kun je jouw arbeidsvoorwaarden beter laten aansluiten bij je persoonlijke behoeften en voorkeuren. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat dit voor de werkgever altijd een stijging van arbeidskosten met zich meebrengt. 

In een flexibel beloningssysteem worden bestanddelen als salaris, 13e maand en winst- en bonusregelingen vaak als bron gebruikt voor de aankoop van andere beloningselementen; bijvoorbeeld inlevering van salaris voor vrije tijd.

Flexibele beloning

In cao's worden vaak vaste loontabellen afgesproken. Bij iedere functie hoort een vast salaris. De exacte hoogte van het salaris is afhankelijk van het aantal ervaringsjaren. In Nederland zie je echter steeds meer dat dit systeem wordt losgelaten en dat werknemers beloond worden op basis van hun prestaties of competenties. Dit zijn vormen van flexibele beloning. Hieronder staan de meest voorkomende flexibele beloningen:

Resultaat gericht belonen

Resultaatgericht belonen betekent dat je niet alleen moet worden beloond op basis van input (opleiding, leeftijd en ervaring), maar op basis van output (jouw bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie).

Incentive

Een incentive is in het algemeen de benaming voor een extra beloning. Deze kan bestaan uit een financiële uitkering, maar ook studiereizen, congresbezoeken of pensioenstortingen behoren tot de mogelijkheden. Incentives zijn vaak gerelateerd aan vooraf afgesproken doelen.

Teambeloning

Bij teambeloning gaat het om de resultaten van de inspanningen van een groep medewerkers. Zij kunnen, gegeven hun opdracht en handelingsruimte, het beoogde resultaat in belangrijke mate beïnvloeden.

Beoordelingsbeloning

Een beoordelingsbeloning wordt doorgaans bepaald met een beoordelingssysteem waarmee je bijdrage wordt vastgesteld. Zulke systemen lopen uiteen van zeer objectief tot zeer subjectief. Ook verschilt het erg van systeem tot systeem in hoeverre medewerkers zelf betrokken worden bij het vaststelling van het beoordelingsresultaat.

Winstdeling

Bij winstdeling gaat het om de wijze waarop het financiële organisatieresultaat wordt gekoppeld aan medewerkers die ‘meedelen’. Hiervan bestaan veel varianten. Ze hebben gemeen dat de winstdrempel, winstfactor en de formule voor de eindtoedeling vastliggen in een strak reglement. Een bepaald percentage van de winst wordt meestal verdeeld onder de deelnemende werknemers op basis van hun salaris.

Prestatiebeloning

Deze beloningsvorm is vooral bedoeld voor functies waarin de prestaties in hoge mate meetbaar zijn. Bijvoorbeeld bij accountmanagers die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van bank- en verzekeringsproducten.

Beoordelingstoeslag

De flexibele beloning wordt in dit geval bereikt door bovenop het salaris een marge te definiëren. Die kan worden toegekend op basis van het oordeel van je leidinggevende over jouw functioneren.

Arbeidsmarkttoeslag

In het recente verleden waren sommige bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt genoodzaakt om nieuwe medewerkers aan zich te binden door het betalen van een arbeidsmarkttoeslag.