Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Deskundigenoordeel (na een conflict over ziekte)

Naast alle rechten en plichten die jij als werknemer hebt, speelt natuurlijk ook je werkgever een rol tijdens het ziekteproces. Want duurt de ziekte langer dan een paar dagen of weken dan moet je samen met je werkgever op zoek naar een oplossing. Je moet zo snel mogelijk weer passend werk gaan doen. Dat kan je oude werk zijn, maar ook ander werk. Het kan dan gebeuren dat je het niet altijd eens bent met je werkgever. Bijvoorbeeld over de vraag of je wel of niet kunt werken, of over bepaalde activiteiten die jij moet doen voor je reïntegratie.

Vraag advies

Kom je er niet uit met je werkgever? Vraag dan eerst advies aan bij de arbo-arts of bedrijfsarts. Ook CNV Vakmensen of een vertrouwenspersoon op het werk kan advies geven. Lukt het daarna nog niet om het conflict met je werkgever op te lossen, dan kun je een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Een deskundigenoordeel van het UWV moet bijdragen aan de oplossing van het conflict tussen jou en je werkgever. Het oordeel is geen juridisch bindend advies, maar kan wel een rol spelen in een eventuele rechtszaak en bij het aanvragen van een uitkering.

Wat staat er in het deskundigenoordeel van het UWV?

 • Kan de werknemer zijn werk nog doen?
 • Is het werk dat de werknemer nog wel kan doen wel passend?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan aan de reïntegratie?
 • Heeft de werkgever genoeg gedaan aan de reïntegratie?

Drie soorten deskundigenoordelen

 • Deskundigenoordeel over (on)geschiktheid tot werken 

  Voorbeeld: je werkgever vindt op basis van een advies van de arbodienst dat je weer in je oude functie aan de slag kunt. Jij vindt van niet. Deskundigen van het UWV onderzoeken of je geschikt bent om je werk te doen. Binnen enkele weken sturen ze jou, je werkgever en de arbodienst de uitslag van het onderzoek. Hierin staat of je al dan niet geschikt bent om je eigen werk te doen en er wordt een oordeel gegeven over je mogelijkheden en beperkingen. Werknemer en arbodienst ontvangen daarbij ook de medische informatie. De werkgever niet.
 • Deskundigenoordeel over passend werk

  Voorbeeld: je werkgever biedt je ander werk aan binnen de organisatie, maar je vindt dat het werk niet aansluit bij je opleiding en werkervaringen. Deskundigen van het UWV zullen je vragen wat precies het probleem is. Na enkele weken stuurt het UWV jou, je werkgever en de arbodienst, de uitslag van het onderzoek toe. De werknemer en de arbodienst ontvangen eventueel ook de medische informatie. De werkgever niet.
 • Deskundigenoordeel over reïntegratie-inspanningen

  Een voorbeeld. Je vindt dat je werkgever onvoldoende doet om je weer aan het werk te krijgen. Deskundigen van het UWV onderzoeken wat er van de werkgever in redelijkheid verwacht kan worden op dit gebied. Na enkele weken ontvangen jij, je werkgever en de Arbo-dienst de uitslag. Eventuele medische informatie wordt alleen naar de werknemer en de arbodienst gestuurd.

Medewerking verplicht?

Doe je zelf de aanvraag, dan kan het UWV een deskundigenoordeel geven zonder dat jouw werkgever zijn medewerking verleent. Maar vraagt de werkgever het aan, dan hoef je niet mee te werken als je dat niet wilt. In dat geval kan er geen deskundigenoordeel worden gegeven. Heb je geen werkgever en begeleidt het UWV je bij je reïntegratie? Dan kun je geen deskundigenoordeel aanvragen. Bij een meningsverschil met UWV over de reïntegratie kun je advies inwinnen bij CNV Vakmensen of een patiëntenorganisatie.

Eigen bijdrage in de kosten

Bij een aanvraag van een deskundigenoordeel wordt van de werkgever een eigen bijdrage in de kosten verwacht. Deze bijdrage bedraagt 400 euro. De werknemer betaalt een eigen bijdrage van 100 euro. Een deskundigenoordeel is aan te vragen op de website van het UWV.

Rechter

Een deskundigenoordeel van het UWV is een advies, bedoeld om het conflict tussen werkgever en werknemer op te lossen. Zo’n advies is niet bindend, en dus is het ook niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Lukt het, ondanks het deskundigenoordeel, niet om het conflict op te lossen, dan kan je naar de rechter stappen. Ook wanneer je vindt dat de werkgever onterecht loon inhoudt vanwege jouw ziekte, moet de rechter daar een beslissing over nemen. Het UWV geeft namelijk geen oordeel over of het inhouden van loon wel of niet terecht is. Komt het tot een rechtszaak? Dan zal het deskundigenoordeel van het UWV een rol spelen in de rechtszaak.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>