Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Deeltijd-WW

Deeltijd WW is een tijdelijke maatregel die de minister van SZW kan nemen in tijden van crisis. Bij deeltijd-WW blijf je volledig in dienst bij je werkgever, terwijl je werk tot maximaal de helft van het aantal uren wordt teruggebracht. Voor de niet-gewerkte uren krijg je een uitkering (WW).

Deeltijd-ww wordt in eerste instantie voor een periode van 13 weken ingevoerd en mag daarna tot vier keer toe met 13 weken verlengd worden. In die periode mag het aantal uren met 20 tot 50 procent verminderd worden.

Scholing en sollicitatieplicht

Omdat je bij deeltijd-WW nog wel volledig in dienst bent, heb je geen sollicitatieplicht zoals bij een volledige WW-uitkering. Wel kan je scholing aangeboden worden. Je bent verplicht die te volgen.

Na afloop van de deeltijd-WW krijgt je weer je 'oude' aantal uren terug. Gebeurt dat niet, dan moet de werkgever de WW-uitkering deels terugbetalen. Dat geldt ook wanneer je voortijdig ontslagen wordt.

Aanvragen

Je werkgever vraagt deeltijd-WW aan via het UWV. Jouw individuele aanvraag voor WW verloopt ook via de werkgever. De werkgever is bevoegd het aantal uren verminderen als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging daarvoor toestemming geeft. Je kunt deeltijd-WW dan ook niet weigeren.

Werktijdverkorting

De deeltijd-WW regeling lijkt op werktijdverkorting (WTV), maar bedrijven hoeven bij deeltijd-WW niet de omzetdaling van 30 procent te hebben, die een voorwaarde was voor de aanvraag van WTV. Deeltijd-WW kan wel ten koste gaan van de WW-rechten die werknemers hebben opgebouwd.

Detachering

Voor de uren dat je tijdens deeltijd-WW eventueel werkzaam bent via detachering ontvangt je je volledige salaris en bouw je ook WW-rechten op. Je blijft wel vallen onder de regeling deeltijd-WW voor de periode die jouw werkgever heeft aangevraagd. 

WW-rechten

Tijdens deeltijd-WW bouw je geen WW-rechten op. Omdat je nog steeds in dienst bent bij je werkgever is hij verplicht jouw vanaf het moment dat je geen recht meer hebt op deeltijd-WW weer het volledige loon te betalen. Als je na de periode van deeltijd-ww 26 weken volledig werkzaam bent geweest, zijn je WW-rechten weer geheel hersteld.