Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Contractbeëindiging

Een arbeidsovereenkomst bij de werkgever kan op verschillende manieren beëindigd worden. Soms moet de werkgever een procedure starten om het contract te mogen beëindigen.

Beëindigen contract voor bepaalde tijd

Een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) eindigt van rechtswege op de einddatum van het contract. Een werkgever hoeft het contract niet van tevoren op te zeggen, want het contract eindigt automatisch op de afgesproken datum. Per 1 januari 2015 is de wetgeving veranderd. Er geldt een aanzegtermijn. Contracten voor bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit van tevoren schriftelijk is overeengekomen. Dan geldt wel een opzegtermijn  en –voor werkgever- het aanvragen van een ontslagvergunning.

Beëindigen contract voor onbepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan het contract op vier verschillende manieren worden beeindigd:

  • Opzegging door de werknemer, met inachtneming van de opzegtermijn
  • Opzegging door de werkgever. Die moet dan wel een goede reden hebben en een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Let op: voor bepaalde beroepen zoals onderwijzend personeel, rijinstructeurs, ambtenaren en geestelijken geldt dit niet. Dan kan werkgever zonder toestemming van het UWV, met inachtneming van de opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen.
  • Ontbinding door de kantonrechter
  • Met wederzijds goedvinden van werknemer en werkgever

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>