Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Welke soorten contracten bestaan er?

Ga je bij een bedrijf werken, dan teken je een contract of arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken tussen jou en je werkgever over je baan. Denk aan salaris, werktijden en hoeveel vakantiedagen je krijgt. Er bestaan verschillende soorten contracten. Ook zijn er verschillende regels voor het stoppen van deze contracten.

Er zijn 3 type contracten

Er bestaan 3 soorten arbeidscontracten:

  1. een vast contract
  2. een tijdelijk contract
  3. een flexibel contract

Hieronder lees je meer over de verschillen en wanneer een contract stopt.

1 Wat is een vast contract?

Een vast contract wordt ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd genoemd. Er is dan geen vaste periode afgesproken voor je baan. Je blijft aan het werk, totdat jij of je werkgever het contract opzegt of het dienstverband op andere manier wordt beëindigd. In veel contracten is vermeld dat het eindigt op de pensioendatum.

Stoppen van een vast contract

Er gelden vaste regels voor het opzeggen van een vast contract. De opzegtermijn bijvoorbeeld bepaalt wanneer het contract precies eindigt. Ook staat er in de wet wanneer de werkgever via de rechter of via het UWV het contract moet beëindigen. Daarnaast kunnen werkgever en werknemer een beëindiging met wederzijds goedvinden overeenkomen. In dat geval zullen de gemaakte afspraken over de beëindiging worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. CNV kan je helpen de inhoud daarvan te controleren.

2 Wat is een tijdelijk contract?

Meestal krijg je niet direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vaak krijg je eerst een tijdelijk contract aangeboden. Dat eindigt dan na afloop van een vooraf afgesproken periode. Dit wordt ook wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd genoemd. Deze overeenkomst eindigt automatisch en er geldt meestal geen opzegtermijn.

Werknemer informeren over toekomst vóór de einddatum

De werkgever is wel verplicht om je op tijd te laten weten wat er gebeurt na de einddatum bij een tijdelijk contract dat zes maanden of langer heeft geduurd. In de wet staat dat de werkgever jou minstens één maand voor de einddatum moet laten weten of je na de einddatum wel of niet in dienst blijft. Dit is de aanzegtermijn. Als de werkgever zich hier niet aan houdt dan moet hij een vergoeding betalen. CNV kan je daarbij helpen.

Tijdelijk contract eerder beëindigen kan niet zomaar

Wil de werkgever vóór de afgesproken einddatum het tijdelijke contract stoppen, dan is dit niet mogelijk. Tussentijds opzeggen kan alleen als hierover in het contract een afspraak is gemaakt.

Tijdelijk contract niet oneindig verlengen

Na de einddatum kan de werkgever het contract verlengen. De werkgever mag niet onbeperkt je tijdelijk contract verlengen. In de wet staat namelijk dat je na 2 jaar werken óf na 3 tijdelijke contracten vanzelf een vast contract krijgt. Dat geeft jou meer zekerheid over je baan.

Tijdelijke contracten hoeven elkaar niet direct op te volgen. Er mag een pauze tussen zitten. Maar duurt die langer dan zes maanden, dan is het volgende tijdelijke contract weer het eerste contract in de reeks. Je begint dan dus opnieuw met tellen.

Nieuwe regels in 2020 voor tijdelijke contracten

Let op, vanaf 1 januari 2020 duurt het langer voordat je recht hebt op een vast contract. De overheid heeft de regels namelijk veranderd. Met ingang van 1 januari 2020 geldt de WAB, Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Vanaf 2020 krijg je na 3 jaar werken óf na 3 tijdelijke contracten automatisch een vast contract. Dus heb je een tijdelijk contract met een einddatum in 2020, dan krijg je volgend jaar te maken met de nieuwe regels.

3 Wat is een flexibel contract?

Een werkgever kan je ook een flexibel (tijdelijk of vast) contract aanbieden. De werknemer wordt dan ook wel een flexwerker genoemd.

Er bestaan verschillende soorten flexibele contracten:

In de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB), die per 1 januari 2020 in werking zal treden, gaat er voor payroll-medewerkers en oproepmedewerkers het volgende veranderen.

Payroll-medewerkers

Werknemers die vanaf januari 2020 een payroll-contract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die een vast dienstverband bij dezelfde werkgever hebben. Met ingang van 2021 zullen payroll-medewerkers recht hebben op een goede pensioenregeling.

Oproepkrachten

Vanaf januari 2020 geldt er minimumduur per oproep van 3 uur. Werkgevers zijn vanaf de invoering van de WAB verplicht om oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren op te roepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt dan heeft de oproepkracht recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever de werknemer een nieuw contract aanbieden voor het gemiddelde aantal verloonde uren in de afgelopen 12 maanden.