Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Contractsoorten

Je werkgever en jij kunnen verschillende soorten contracten of arbeidsovereenkomsten afsluiten.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt geen vaste periode afgesproken. Deze overeenkomst stopt als één van beide partijen opzegt. Voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst gelden vaste regels. Bijvoorbeeld een opzegtermijn en – voor de werkgever – het aanvragen van een ontslagvergunning.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – een tijdelijk contract - staat de einddatum vast of is het duidelijk wanneer het eindmoment is. Er kan bijvoorbeeld een contract afgesloten worden voor zes maanden. De einddatum is dan vast. Omdat deze overeenkomst automatisch eindigt, hoeven werkgever en werknemer de overeenkomst niet met een opzegtermijn op te zeggen. Tussentijds opzeggen mag alleen als dit van tevoren schriftelijk is overeenkomen. Dan geldt wel een opzegtermijn en – voor werkgever- het aanvragen van een ontslagvergunning. Let op, voor bepaalde beroepen (onderwijzend personeel, denk ook aan rijinstructeurs, ambtenaren en geestelijken) geldt dit niet. Dan kan werkgever zonder toestemming van het UWV, met inachtneming van de opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Contractverlenging

Het is mogelijk om een tijdelijk contract meerdere malen te verlengen. Dit mag niet onbeperkt. Een tijdelijk contract wordt een vast contract als:

  • werkgever en werknemer meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar sluiten (of met onderbrekingen van 6 maanden of korter). De 4e overeenkomst is automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten langer dan 2 jaar is. Zodra de periode van 2 jaar wordt overschreden, gaat de overeenkomst automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd. Onderbrekingen van 6 maanden of korter tellen mee in de berekening van de periode van 2 jaar. Alleen als er een onderbreking van 6 maanden of langer is geweest, moet de telling van 2 jaar opnieuw beginnen.

In een cao kan van bovenstaande afspraken worden afgeweken. Er mogen maximaal 6 contracten van 4 jaar worden aangeboden. Of de periode van 6 maanden tussen 2 contracten wordt verkort tot 3 maanden. Dat mag alleen voor nauwkeurig omschreven functies. De aard van die functie moet het dan nodig maken.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 3 jaar

De duur van één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet aan een maximum gebonden. De arbeidsovereenkomst mag dus langer duren dan 3 jaar. Wanneer een contract 3 jaar geduurd heeft, dan mag dit contract nog één keer aansluitend voor maximaal 3 maanden worden verlengd. Pas als de verlenging langer dan 3 maanden duurt of als er vaker wordt verlengd, ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als iemand voor 3 jaar of langer aangenomen is voor een bepaald project. De arbeidsovereenkomst loopt dan af, wanneer het project is afgerond.