Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Concurrentiebeding: mag dat wel?

In de arbeidsovereenkomst kan een aantal bijzondere afspraken worden opgenomen die de oude werkgever beschermen. De meest voorkomende daarvan zijn:

Wat is een concurrentiebeding?

In een concurrentiebeding staat dat je na je dienstverband niet mag werken voor de ‘concurrent’ of voor jezelf mag beginnen als dit werk concurrerend is. Een concurrentiebeding gaat dus over een bepaalde periode, maar kan ook gaan over een regio.

Mag een concurrentiebeding eigenlijk?

Jouw werkgever kan alleen een concurrentiebeding opnemen bij een vast contract voor onbepaalde tijd. Als hoofdregel geldt dat een concurrentiebeding kan worden aangegaan wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten. Het beding moet schriftelijk worden overeengekomen.

Heeft je werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, dan kan het concurrentiebeding ook worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit kan alleen op voorwaarde dat je werkgever schriftelijk motiveert waarom een concurrentiebeding nodig is. Ben je het met die schriftelijke motivatie niet eens? Dan kan de rechter daarover een uitspraak doen. Ook als er een concurrentiebeding is gesloten en jij daardoor onbillijk wordt benadeeld, kan de rechter besluiten het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

Een voorbeeld:

In een straal van 50 kilometer mag je 12 maanden niet bij de concurrent aan de slag. Bij het overtreden van de regels kun je een boete krijgen. Nieuwe boetes dreigen, zolang je de werkzaamheden bij de concurrent blijft verrichten. Je wordt dus beperkt in waar je mag werken en dat mag niet. 

Wanneer mag een concurrentiebeding niet?

Wanneer het dienstverband eindigt of niet wordt voortgezet vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever, kan je werkgever jou niet aan het concurrentiebeding houden.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • een verstoorde arbeidsverhouding die aan de werkgever te wijten is
  • discriminatie
  • het niet nakomen van de reïntegratie-verplichtingen bij ziekte van de werknemer
  • onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden wanneer een werknemer als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geworden.

Wat kun je doen?

In veel contracten is het concurrentiebeding een vast onderdeel. Let er dus goed op of dat in jouw contract staat. Het zou er dus zomaar ten onrechte kunnen staan. Kom je in je nieuwe contract toch een concurrentiebeding tegen? Ga dan in gesprek met je werkgever en geef aan dat je hiermee niet akkoord gaat. Het is belangrijk dat je wel eerst juridisch advies inwint, zodat je voorbereid het gesprek in kan gaan.

Twijfel je of weigert je werkgever de afspraken over concurrentiebeding aan te passen in je nieuwe contract?

Neem dan contact met ons op

Let op!

In je cao kunnen afwijkende afspraken staan. Controleer deze of vraag het na.
Heb je nog vragen? Bel dan met CNV Info 030 75 11 007 of stuur je vragen naar info@cnvvakmensen.nl.

Meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid

 

Meldpunt misbruik flexwet

Heb je een tijdelijk contract en wil jouw werkgever een concurrentiebeding vastleggen? Niet akkoord gaan, dit mag namelijk niet.

Meld dit ons

Veelgestelde vragen