Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Borstvoeding op het werk

In de wetgeving over arbeidsomstandigheden zijn speciale regels opgenomen voor werknemers die extra beschermende maatregelen nodig hebben. Vrouwen die borstvoeding geven vallen ook onder deze regeling.

Borstvoeden tijdens werktijd

Wanneer je borstvoeding geeft kun je kun je hiermee doorgaan als je na het bevallingsverlof weer aan het werk gaat. Totdat het kind 9 maanden is, mag je onder werktijd borstvoeding geven of melk afkolven. Je mag het werk zo vaak en zo lang als nodig onderbreken, als het in totaal niet meer dan een kwart van de werktijd in beslag neemt. Deze tijd geldt als werktijd en de werkgever moet voor deze uren gewoon het loon betalen.

Borstvoeding en plichten

Vooral de werkgever heeft een aantal plichten waaraan hij zich moet houden om het geven van borstvoeding of het afkolven mogelijk te maken onder werktijd. Ook mogen de arbeidsomstandigheden geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de zwangere of net bevallen vrouw en de kwaliteit van de borstvoeding.

De werkgever:

  • Moet ervoor zorgen dat de werkomgeving geen gevaren met zich mee brengt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Denk hierbij aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zware lichamelijke belasting (bukken, tillen) of veel omgevingsoverlast (lawaai, extreme kou of hitte). De werkgever moet maatregelen nemen om deze gevaren te voorkomen.
  • Moet als het niet mogelijk is om dit soort situaties te voorkomen, zorgen voor tijdelijke aanpassing van het werk of van de werk- en rusttijden. De vrouw kan bijvoorbeeld tijdelijk ander werk verrichten of bepaald werk tijdelijk niet uitvoeren.
  • Moet zorgen dat de vrouw borstvoeding kan geven. Zo moet er een (tijdelijke) geschikte, afgesloten ruimte zijn waar de werkneemster kan kolven of borstvoeden. De werkneemster mag ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een oppas haar kind naar het werk brengt, waar zij het kan voeden. Als de werkgever niet zo'n ruimte heeft, krijgt de vrouw de mogelijkheid tijdens werktijd naar huis te gaan m het kind te voeden.

De werknemer:

  • Moet bij de werkgever aangeven dat ze haar kind borstvoeding geeft
  • Moet met haar werkgever overleggen over de mogelijkheden van het geven van borstvoeding of kolven op het werk

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>