Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Belastingaangifte (Inkomstenbelasting)

In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn inkomen. Dit wordt automatisch door de werkgever van je brutosalaris afgetrokken. Het belastingstelsel in Nederland is progressief. Dat betekent dat je meer belasting betaalt als je een hoger inkomen hebt. Aan het begin van het kalenderjaar, kun je belastingaangifte doen over het afgelopen jaar. Zo bereken je of je belastinggeld terugkrijgt of dat je nog moet bij betalen.

Heffingskorting en aftrekposten

In het huidige belastingstelsel is het zo dat je ook bedragen mag aftrekken van de belasting die je moet betalen. Zo kan het zijn dat je teveel belasting hebt betaald en dat de belastingdienst geld aan jou moet terugbetalen. Er zijn heffingskortingen en vaste aftrekposten die je mag aftrekken van de belasting die je moet betalen.

Algemene heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, een bedrag dat iedereen standaard mag aftrekken van de belasting die hij moet betalen. Omdat iedereen recht heeft op dit bedrag, houdt de werkgever bij het uitbetalen van je salaris al rekening met deze heffingskorting.

Overige heffingskortingen

Daarnaast bestaan een aantal kortingen waar je afhankelijk van je situatie recht op kan hebben. Voorbeelden zijn: ouderenkorting, arbeidskorting, ouderschapsverlofkorting, levensloopverlofkorting en jonggehandicaptenkorting. Een volledig overzicht met de bijbehorende bedragen kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

Aftrekposten

Naast de kortingen zijn er ook een aantal aftrekposten die je mag verrekenen wanneer je aan de voorwaarden voldoet. Voorbeelden van deze aftrekposten: hypotheekrente, uitgaven in verband met ziekte, reisaftrek openbaar vervoer (wanneer je met het openbaar vervoer naar je werk reist) en bijvoorbeeld kosten voor een opleiding. Giften aan kerken of goede doelen zijn in sommige gevallen ook af te trekken van de belasting die je moet betalen.

Aangifte

Wanneer je van de belastingdienst een oproep krijgt om aangifte te doen, dan ben je verplicht om je aangifte over het vorige jaar voor 1 april in te dienen. Maar ook als je geen oproep ontvangt, kan het verstandig zijn om aangifte te doen. Misschien heb je wel recht op een belastingteruggave zonder dat je het beseft.

Hulp bij aangifte

CNV-leden kunnen hulp krijgen van het CNV bij het invullen van hun aangifte. Hiervoor worden in februari en maart speciale belastingzittingen georganiseerd waarvoor je je kunt opgeven. Voor maar €7,- (of €10,- voor jou en je partner) helpt één van de vrijwilligers jou je belastingaangifte in te vullen. In het ledenblad en op deze website vind je de data en locaties van de belastingzittingen.

Meer informatie over belastingen vind je op de website van de Belastingdienst.

Heb je een belastingvraag? Dan kun je terecht bij de CNV Belastingservice.