Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Bedrijfsreglement

Bedrijfsreglement, bedrijfshandboek of huishoudelijk reglement zijn eigenlijk verschillende termen voor hetzelfde: een document met regels voor de omgang met elkaar en het bedrijfsbelang. Het maakt niet uit hoe het genoemd wordt, als het maar de juiste regels betreffen, en bedoeld is voor de juiste personen.

Een afdelingsreglement is bedoeld voor alle personen die op een bepaalde afdeling werkzaam zijn, een bedrijfsreglement daarentegen voor alle personen die binnen de onderneming werkzaam zijn.

In een bedrijfsreglement staan zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijn. Bijvoorbeeld:

  • niet roken op de werkvloer
  • niet aan de machine komen als je onbevoegd bent
  • de deur zoveel mogelijk gesloten houden

Bedrijfsreglement en OR/PVT

In een bedrijfsreglement staan meestal ook arbeidsvoorwaardelijke zaken geregeld, bijvoorbeeld een vergoeding voor woon-werkverkeer. Of de roosters. Zo kunnen we nog veel meer zaken noemen. Zodra dit soort zaken genoemd staan mag het bedrijfsreglement nooit eenzijdig worden opgelegd. Dit moet in overleg met de ondernemingsraad (OR), Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of in hele kleine bedrijven door de personeelsvergadering.

Invoering en/of wijzigingen van onderdelen in een bedrijfsreglement moeten altijd getoetst worden aan de wet op de ondernemingsraden (WOR) voor advies- of instemmingsplicht.

Advies: leg in het bedrijfsreglement vast dat het een overeenkomst is tussen directie en OR.

Bedrijfsreglement en arbeidsovereenkomst

Het bedrijfsreglement waarin ook algemene arbeidsvoorwaarden zijn geregeld, kan gelden naast de individuele arbeidsovereenkomst, de toepassing van de cao’s Metaal en Techniek en het Burgerlijk Wetboek. Wel moet er dan een bepaling in de individuele arbeidsovereenkomst wordt opgenomen die bepaalt dat het bedrijfsreglement onderdeel uitmaakt van de arbeidsverhouding.

Bijvoorbeeld: De werkgever heeft het bedrijfsreglement aan de werknemer overhandigd. De werknemer verklaart door ondertekening van deze arbeidsovereenkomst de inhoud van het bedrijfsreglement van toepassing op de arbeidsverhouding. Het bedrijfsreglement vormt een onderdeel van de individuele arbeidsovereenkomst.

Wordt in je bedrijf een bedrijfsreglement ingevoerd of gewijzigd ?

Als dat het geval is, helpen bestuurders van CNV Vakmensen bij het samenstellen van een eigen document voor het bedrijf dat aansluit bij de werknemers in het bedrijf. Zo zal er overleg plaatsvinden met de medezeggenschap, OR of PVT, en de werknemers in het bedrijf.

Bedrijfsreglement en cao

Er mogen in het bedrijfsreglement geen afspraken worden gemaakt die in strijd zijn met de cao.