Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Bedrijfsongeval: als je een ongeluk krijgt op de werkplek

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Maar soms zijn die fouten zo ernstig dat werknemers zwaargewond raken of zelfs komen te overlijden. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) onderzoekt ieder jaar ruim 2000 van zulke ernstige bedrijfsongevallen.

Wat wordt er gedaan om bedrijfsongevallen te voorkomen en wat als je betrokken raakt bij een ongeluk op je werkplek?

Wanneer is een ongeluk een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat gebeurt op je werk. Dat kan op kantoor zijn, op een locatie (zoals een bouwplaats) of als je bijvoorbeeld goederen vervoert in opdracht van je werkgever. Overal waar mensen aan het werk zijn dus.

Ongelukken tijdens het woon-werkverkeer worden niet als bedrijfsongeval gezien, tenzij ze gebeuren met een voertuig van de zaak. 

Bedrijfsongevallen voorkomen

De Arbowet

In de Arbeidsomstandighedenwet (meestal Arbowet genoemd) staan allerlei regels en voorschriften om te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld een RI&E hebben en werknemers voorlichting geven over veilig werken. Sommige bedrijven werken ook met een arbocatalogus.

Lees meer over RI&E en arbocatalogi

Om arbeidsongevallen te voorkomen, is het belangrijk dat werkgevers en werknemers zich houden aan de regels uit de Arbowet. De Inspectie SZW controleert daarop. 

Lees meer over de Arbowet

Wat kun je zelf doen?

Jouw werkgever is er voor verantwoordelijk dat jij en je collega’s veilig en gezond kunnen werken, maar er zijn ook dingen die je zelf kunt doen om de veiligheid te vergroten:

 • Krijg je beschermende middelen van je werkgever, zorg er dan voor dat je die gebruikt. Ook jij kunt een boete krijgen van de Inspectie SZW als je verplichte veiligheidsmiddelen niet gebruikt, terwijl ze wel aanwezig zijn.
 • Zorg dat je de veiligheidsinstructies kent voordat je aan het werk gaat, en volg deze instructies ook op.
 • Zorg dat je met de juiste gereedschappen en hulpmiddelen werkt die voldoen aan de daaraan gestelde (wettelijke) eisen. Dit geldt uiteraard ook voor voertuigen en machines.
 • Zorg voor een nette werkplek waar de juiste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld bij werken op hoogte)
 • Spreek je collega’s aan op onveilig gedrag.
 • Zie je iets op je werkplek wat een gevaar kan zijn voor de veiligheid en gezondheid van jou en je collega’s, geef dat dan aan bij je werkgever of de preventiemedewerker. Mocht je werkgever niets doen om de situatie te verbeteren, dan kun je een melding doen bij de Inspectie SZW.

Scan veilig gedrag

Wil je de veiligheid op jouw werkplek vergroten? Dan kun je samen met je leidinggevende en collega’s de Scan veilig gedrag van de overheid invullen. Je krijgt een feedbackrapport met tips en adviezen om de veiligheid te verbeteren.

Wanneer moet je werkgever een bedrijfsongeval melden bij de Inspectie SZW?

Sommige bedrijfsongevallen moet je werkgever direct melden aan de Inspectie SZW. Dat zijn ongevallen waarbij een medewerker:

 • blijvend letsel oploopt (denk aan amputatie, blindheid of chronische klachten);
 • in het ziekenhuis moet worden opgenomen;
 • komt te overlijden.

Doet de werkgever geen melding, dan kan hij een boete krijgen van maximaal € 50.000. Je kunt – als je werkgever dat niet doet - ook zelf een melding doen bij de Inspectie SZW. 

Lees meer over de Inspectie SZW

Onderzoek naar een bedrijfsongeval

De Inspectie bepaalt of het ongeluk onderzocht moet worden. Als dat het geval is, komt er een inspecteur langs. Deze doet onderzoek om er achter te komen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of de wet is overtreden. Het is daarom belangrijk dat je de plek van het ongeval zoveel mogelijk intact laat. De werkgever is verplicht om aan het onderzoek mee te werken. 

Heeft jouw werkgever de wet overtreden, dan krijgt hij een boete. Ook moet hij maatregelen treffen om herhaling te voorkomen. In zeer ernstige gevallen kan het zijn dat de werkgever vervolgd wordt.

Als de Inspectie besluit om geen onderzoek te doen, dan word je daar als werknemer van op de hoogte gesteld. Je hoort daarbij ook wat de reden van dat besluit is.

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Jouw werkgever is verplicht om jouw veiligheid en gezondheid op de werkplek te beschermen. Meestal wordt de werkgever dan ook aansprakelijk gesteld bij een bedrijfsongeval. Dat betekent dat de werkgever:

 • een boete kan krijgen als hij de wet heeft overtreden.
 • mogelijk een schade- of letselvergoeding moet betalen.
 • mogelijk een aanvulling op de uitkering moet betalen of inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid moet compenseren.

Toch kun je als werknemer ook zelf aansprakelijk worden gesteld. Dit gebeurt als je werkgever kan bewijzen dat je met opzet onveilige handelingen hebt verricht of bewust roekeloos bent geweest.

Schadeclaim indienen

Ben je slachtoffer geworden van een (ernstig) arbeidsongeval, dan is het verstandig een lijst bij te houden van de kosten die je hebt gemaakt als gevolg van het ongeluk. Denk aan medische kosten, reiskosten en/of verlies van inkomen.

Je kunt vervolgens een schadeclaim indienen bij je werkgever. Deze moet dan bij de rechter aantonen dat hij alles heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren. Ook moet hij bewijzen dat er voldoende voorlichting en toezicht was.

Heb je hulp nodig? CNV Vakmensen staat voor je klaar.

Neem contact op

 

Veelgestelde vragen

 • Wat is een arbocatalogus?

  In een aantal bedrijfstakken bestaat een arbocatalogus.

  Daarin staat hoe vakbonden en werkgeversorganisaties in die bedrijfstak vinden dat de Arbowet nageleefd kan worden. Soms gaat de arbocatalogus maar over een paar risico’s, soms over heel veel.

  Bij inspecties houdt de Inspectie SZW rekening met wat er in de arbocatalogus staat. Als er een arbocatalogus is, hoeft die niet gevolgd te worden. Maar de maatregelen die het bedrijf dan zelf treft, moeten wel een gelijk niveau van bescherming bieden.

  Kijk hier of er een arbocatalogus op jouw branche van toepassing is

 • Wat is een RI&E?

  RI&E staat voor RisicoInventarisatie en –Evaluatie.

  De RI&E is een checklist waarmee werkgevers op een rij kunnen zetten welke risico’s er in hun bedrijf zijn en welke maatregelen ze daartegen kunnen nemen. Die maatregelen zetten ze in een Plan van Aanpak. De RI&E en het Plan van Aanpak moet worden beoordeeld door een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige.

  Voor sommige bedrijfstakken is er een branche RI&E die gebruikt kan worden. De werkgever hoeft dan niet zelf een RI&E op te stellen.

 • Zijn er risicogroepen?

  Vooral oudere werknemers (vanaf 55 jaar), jonge werknemers (15 tot 24 jaar) en uitzendkrachten lopen risico een arbeidsongeval te krijgen.

  Mannen zijn vaker slachtoffer dan vrouwen. Ook zijn er bepaalde sectoren waarin het risico op een ongeluk groter is. In de metaalindustrie, bouw en de agrarische sector bijvoorbeeld.