Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere werkgever moet een of meerdere werknemers aanwijzen als bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Zij treden op als voorpost van brandweer, ambulance of politie. Bij een ongeval of brand is hun voornaamste opdracht om erger te voorkomen.

BHV verplicht

Iedere organisatie is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. Jouw werkgever moet rekening houden met de grootte van het bedrijf en de bestaande risico's. De arbowet schrijft niet precies voor hoe jouw werkgever dit moet regelen. Meestal komt uit de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar voren hoeveel BHV'ers gewenst zouden zijn. Bij een klein bedrijf mag de werkgever zelf de BHV'er zijn.

Taken van bedrijfshulpverlening

BHV'ers voeren onder andere de volgende taken uit:

  • Ongevallen voorkomen en beperken
  • Bij een brand of ongeval de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties alarmeren en hiermee samenwerken
  • Eerste hulp bij ongevallen geven
  • Een beginnende brand beperken en bestrijden
  • In noodsituaties alle werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren

Opleiding voor BHV'ers

De opleiding van BHV'ers is niet wettelijk geregeld. De werkgever is verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende kennis onder de BHV'ers, zodat zij snel en op de juiste manier kunnen handelen. Dat kan bijvoorbeeld door hen een BHV-cursus te laten volgen. Naast een opleiding moet de werkgever ook zorgen voor de juiste BHV-uitrusting en moet er af en toe geoefend worden op noodsituaties.