Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Auto van de zaak: privé en zakelijk rijden

Rijd je een auto van de zaak, dan is het gebruik daarvan op te delen in een zakelijk- en privégedeelte. Wanneer je jouw auto ook privé gebruikt, heeft dit gevolgen voor de belasting die je moet betalen. Hier lees je alles over de bijtelling, cataloguswaarde, kilometeradministratie en de eigen bijdrage.

Auto als loon

Als je van je werkgever een auto van de zaak krijgt, kan dat gelden als loon in natura. Het gebruik van die auto wordt dan gezien als loon. Dit is alleen het geval wanneer je met jouw auto ook in je vrije tijd mag gebruiken en dan privékilometers maakt. Ook het bij toerbeurt in bruikleen krijgen van een auto kan gezien worden als loon. Als de bedrijfsauto puur bedoeld is om je werk te kunnen uitvoeren dan is het geen loon. 

Bijtelling

Als je jouw auto van de zaak ook privé gebruikt, ziet de Belastingdienst dit dus als loon. Daarom moet je voor dat privégebruik een fiscale bijtelling (belasting) betalen. Die loonbijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In de meeste gevallen geldt een percentage van 25 procent. Voor milieuvriendelijke auto's is dit lager: 20, 14, 7 of 4 procent, afhankelijk van de uitstoot van de auto. Gebruik je jouw auto alleen voor zakelijk verkeer of maak je maar weinig privékilometers, dan kun je voorkomen dat er een bijtelling berekend wordt.

Cataloguswaarde

De bijtelling van een auto van de zaak berekent de Belastingdienst aan de hand van de cataloguswaarde van de auto. Die cataloguswaarde is opgebouwd uit de nieuwprijs van de auto, inclusief btw en bpm (Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen). Ook inbegrepen zijn accessoires die in de prijslijst van de importeur zijn opgenomen én zijn aangebracht voordat de auto op kenteken werd gezet. Is een auto meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen, dan geldt niet de cataloguswaarde maar de waarde in het economisch verkeer (de huidige waarde van de auto).

Eigen bijdrage

Wanneer je een auto van de zaak ook privé mag gebruiken, betaal je daarvoor een eigen bijdrage aan je werkgever. Die eigen bijdrage mag je weer aftrekken van je bijtelling. Het mag echter niet zo zijn dat de eigen bijdrage voor je auto van de zaak zo groot is dat deze hoger uitvalt dan de bijtelling. Er kan dus geen negatief loon ontstaan. In dat geval is de fiscale bijtelling nihil.

Bijtelling voorkomen: Kilometeradministratie

Gebruik je jouw auto van de zaak niet privé, dan hoef je de bijtelling niet te betalen. Je moet dan wel aantoonbaar kunnen maken dat je jouw auto alleen voor je werk gebruikt. Met een nauwkeurig bijgehouden kilometeradministratie/rittenregistratie of een ‘verklaring geen privé-gebruik’ kun je aantonen dat het privé-gebruik op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 km is. Je werkgever hoeft dan geen bijtelling te berekenen. Onder 'Downloads' (rechts op de pagina) vind je een voorbeeld van een kilometeradministratie.

 

Veelgestelde vragen over een auto van de zaak

 • Ik raak arbeidsongeschikt. Moet ik mijn auto nu inleveren?

  Of je jouw auto van de zaak moet inleveren staat in je arbeidsvoorwaarden

  Arbeidsongeschiktheid kan gevolgen hebben voor het gebruik van je auto van de zaak met ongelimiteerd privégebruik. Of je jouw auto moet inleveren, hangt af van wat er in je autoregeling staat. Vaak is daarin opgenomen dat je bij gebleken arbeidsongeschiktheid de auto op verzoek van je werkgever direct moet inleveren. Als dit niet is vastgelegd, kan je terugvallen op het beginsel dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig gewijzigd mogen worden. In dat geval mag je de auto blijven gebruiken.
 • Mogen andere mensen in mijn auto van de zaak rijden?

  Niet iedereen mag dit. Check het daarom vooraf met je werkgever

  Niet iedereen mag zomaar in je auto rijden. Of dit mag bepaalt je werkgever. Hij moet je hiervoor toestemming verlenen. Meestal staat in het personeelsreglement vermeld dat naast de werknemer zelf ook zijn/haar gezinsleden en andere werknemers van de onderneming gebruik mogen maken van de auto. Weet je het niet zeker of kun je de afspraken nergens vinden, vraag het dan na bij je baas.
 • Heeft een auto van de zaak gevolgen voor mijn pensioen?

  Ja, dit kan effect hebben op je pensioengrondslag

  Wanneer je een auto van de zaak hebt, kan dat effect hebben op je pensioengrondslag. Het privégebruik van de auto van de zaak kan soms beschouwd worden als loon in natura. Je krijgt dan je auto als loon en dat kan van invloed zijn op je pensioen.