Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Arbodienst

Arbodiensten of arbodeskundigen kunnen een bedrijf ondersteunen bij het uitvoeren van het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Werkgevers zijn niet meer verplicht om zich bij een arbodienst aan te sluiten. Wel moet de werkgever een gecertificeerde dienst of deskundige inschakelen. Sommige grote bedrijven hebben een eigen arbodienst. Andere bedrijven hebben een contract met een externe arbodienst.

Maatwerkregeling en vangnetregeling

Regelt jouw werkgever de arbodienstverlening zelf? Dan maakt hij gebruik van de maatwerkregeling. Het voordeel is dat het arbobeleid dan beter kan aanpassen bij de specifieke bedrijfssituatie. De werknemers moeten hier wel hun toestemming voor geven, bijvoorbeeld via de cao, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Maakt jouw werkgever gebruik van een arbodienst? Dan staat dat bekend als de vangnetregeling. Arbodiensten moeten aan een aantal eisen voldoen en gecertificeerd zijn. Op de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) vind je een actuele lijst met gecertificeerde arbodiensten. Een arbodienst moet ten minste de volgende deskundigen in huis hebben: bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en een arbeids- en organisatiedeskundige. Arbodiensten hebben verder meestal ook deskundigen als arbo-verpleegkundigen en ergonomen in dienst.

Taken van de arbodienst

 • Begeleiding zieke werknemers
 • Controle risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Hulp bij het maken van de RI&E en het plan van aanpak
 • Onderzoeken of werknemers risico’s lopen op de werkvloer
 • Voorlichting en training geven
 • Spreekuur houden voor werknemers.

Bedrijfsarts 

Als de werkgever er voor kiest (na overeenstemming met de ondernemingsraad) om zich niet meer bij een arbodienst aan te sluiten, moet hij voor een aantal zaken een gecertificeerde bedrijfsarts inschakelen:

 • De begeleiding van ziekteverzuim
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
 • Arbospreekuur
 • advies en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); 
 • Aanstellingskeuring