Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Arbocatalogus

Binnen een bedrijf, branche of sector kunnen de werkgever en werknemers zelf afspraken maken over de arbeidsomstandigheden (arbo) en de arbovoorschriften. Vroeger was dit geregeld in de Arbowet. Tegenwoordig leggen werkgever en werknemer dit vast in een arbocatalogus. Een arbocatalogus is niet verplicht. Werkgevers moeten in dat geval wel maatregelen nemen die minstens hetzelfde niveau van bescherming bieden als de maatregelen uit de arbocatalogus en de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Wat staat er in de arbocatalogus?

  • Hoe werkgever en werknemer willen voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet
  • Normeringen die veilig en gezond werken mogelijk maken (bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau)
  • Welke methoden en technieken en handleidingen gebruikt worden om risico's zoveel mogelijk weg te nemen

Inspectie SZW

Doordat werkgever en werknemers verantwoordelijk zijn voor de arbocatalogus kunnen zij zelf invulling geven aan de regels. Die regels moeten wel binnen de arbeidsomstandighedenwet vallen. Zodra de arbocatalogus klaar is, moet de Inspectie SZW deze goedkeuren. Pas na een akkoord van de inspectie is de arbocatalogus van kracht.

Arbocatalogus raadplegen

De arbocatalogus is hier te raadplegen..

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>