Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Arbeidsongeschiktheid

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, ben je mogelijk arbeidsongeschikt. In dat geval kan je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Sinds 2006 is dit geregeld in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 

WIA, opvolger van de WAO

De WIA is voor mensen die door ziekte niet of niet volledig kunnen werken. De wet is in de plaats gekomen van de oude WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

In tegenstelling tot de WAO kijkt de WIA niet zo zeer of naar jouw arbeidsongeschiktheid. Centraal staat wat je nog wél kunt. Je arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt welke regeling voor jou geldt. Mensen die al voor 2006 in de WAO zaten, blijven dat. Wel kunnen zij een strengere herkeuring krijgen.

Plan van aanpak bij arbeidsongeschiktheid

Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter moeten de werknemer en de werkgever bij arbeidsongeschiktheid in een plan van aanpak aangeven hoe zij de reïntegratie aan gaan pakken. Dit plan van aanpak moet uiterlijk in week 8 van de arbeidsongeschiktheid opgesteld worden. In het plan van aanpak (rechts te downloaden) bij arbeidsongeschiktheid staat wat het einddoel van de reïntegratie is, met welke activiteiten dit doel bereikt moet worden en in welke stappen dit gaat. 

Over de inhoud van het plan van aanpak moet je het samen met je werkgever eens worden. Geef duidelijk aan wat jij vindt en wilt. Zijn je werkgever en jij het niet eens over het plan van aanpak, dan is er een grote kans dat je reïntegratie niet lukt.

Weten wat je rechten zijn?

Als lid van CNV Vakmensen krijg je rechtshulp >>


Veelgestelde vragen over de WIA

  • Welke gevolgen heeft de WIA voor mijn pensioen?

    Pensioenopbouw wordt vaak gewoon voortgezet in de WIA-periode

    In pensioenregelingen worden pensioenopbouw en de dekking voor het nabestaandenpensioen vaak gewoon voortgezet gedurende de eerste 2 ziektejaren en vaak ook in de WIA-periode. De basis van dit pensioen is gebaseerd op het werkelijke (oude) pensioengevende loon. Dit kan verschillen per pensioenfonds. Vraag dit dus altijd na bij jouw pensioenfonds.