Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

AOW staat voor Algemene ouderdomswet. Het is de basis van jouw pensioen: een basisinkomen voor iedere Nederlander die in Nederland heeft gewoond en gewerkt. Elk jaar dat je in Nederland woont of werkt, bouw je 2% AOW op. Ook als je geen betaalde baan hebt. 

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-ingangsleeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog dan eerder was besloten. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden. Elk jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet worden verhoogd op basis van de levensverwachting.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de levensverwachting van Nederlanders. Stijgt de levensverwachting, dan stijgt ook de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden. Bij de berekening gaat het CBS er van uit dat ouderen tot hun overlijden gemiddeld 18 jaar AOW krijgen. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.  In 2023 blijft dat ook zo. Als je na 30 september 1956 geboren bent, is je exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Je precieze AOW-leeftijd wordt 5 jaar van tevoren vastgesteld.

Wanneer begint mijn AOW-uitkering?

Hieronder zie je wat nu voor jou van toepassing is.
Geboren startdatum   AOW start in jaar       Jouw leeftijd op
 na 31 december 1952 en voor 1 september 1953  2019  66 + 4 maanden
 na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954  2020  66 + 8 maanden
 na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955  2021  67
 na 31 december 1954 en voor 30 sept. 1957  2022 - 2024
 67 + 3 maanden
 na 30 september 1957
moet nog worden vastgesteld
 min. 67 + 3 maanden

Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden. Elk jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet worden verhoogd op basis van de levensverwachting. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de levensverwachting van Nederlanders. Stijgt de levensverwachting, dan stijgt ook de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden. Bij de berekening gaat het CBS er van uit dat ouderen tot hun overlijden gemiddeld 18 jaar AOW krijgen.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Waaruit wordt AOW betaald?

De AOW wordt voor een belangrijk deel betaald door werkende Nederlanders via het omslagstelsel. Dat betekent dat mensen die nu werken, betalen voor de mensen die nu AOW ontvangen. Iedereen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd die in Nederland werkt en loonbelasting of inkomstenbelasting betaalt, betaalt AOW-premie. Deze premie is 17,9% en wordt van je loon afgetrokken. Zelfstandig ondernemers betalen via de Belastingdienst de AOW-premie.

De premie-inkomsten die de overheid ontvangt worden meteen gebruikt om mensen die nu een basispensioen krijgen te betalen. De premie voor de AOW is gemaximeerd en is niet voldoende om alle AOW-uitkeringen te betalen. De rest wordt betaald via de belasting.

Ingang AOW-uitkering

De AOW gaat in op de dag dat je de voor jou geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt . Een half jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd ontvang je een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin staat hoe je AOW kunt aanvragen.

Hoogte AOW

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van je woonsituatie en het aantal jaren dat je voor de AOW verzekerd bent geweest. Exacte AOW-bedragen en meer informatie over de AOW vind je op www.svb.nl of kun je opvragen bij CNV Vakmensen.

De hoogte van je AOW-pensioen is ook afhankelijk van je woonsituatie. De AOW kent pensioenbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De AOW maakt geen verschil tussen gehuwden, mensen die een geregistreerd partnerschap voeren en ongehuwden die een gezamenlijke huishouding met iemand anders voeren. Je voert een gezamenlijke huishouding als je met één andere meerderjarige persoon een woning deelt en allebei een bijdrage levert in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op andere wijze voor elkaar zorgt. Als je uitsluitend met je eigen kind of met je vader of moeder een gezamenlijke huishouding voert, word je als alleenstaand beschouwd.

AOW en wonen in het buitenland

De AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond. Wanneer je in het buitenland hebt gewoond, ontvang je minder AOW. Voor ieder jaar dat je in de 50 jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd niet in Nederland hebt gewoond, krijg je 2% minder AOW.

AOW onder minimum

Als je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, kan het zijn dat je AOW-pensioen daalt tot onder het minimuminkomen. Als je dan geen andere inkomsten hebt, kan je een aanvullende uitkering krijgen: de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Dit is een bijstandsuitkering. Het pensioen wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum.

Extra AOW kopen in het buitenland

Wanneer je in het buitenland gaat wonen, kan je je vrijwillig verzekeren voor de AOW en/of de Anw bij de Sociale Verzekeringsbank. Als je in Nederland bent komen wonen, kan je onder bepaalde voorwaarden AOW inkopen voor de jaren waarin je niet verzekerd was. Hiervoor moet je binnen 10 jaar nadat je voor het eerst in Nederland bent komen wonen een verzoek indienen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank 

AOW partnertoeslag

De AOW-partnertoeslag bestaat niet meer. De AOW-partnertoeslag was/is een toeslag voor een AOW'er met een jongere partner, die zelf weinig inkomsten heeft en nog geen recht heeft op AOW. Voor mensen die de toeslag al hadden vóórafgaand aan 2015 is een overgangsregeling.

Pensioenopbouw omlaag

De maximale pensioenopbouw is verlaagd. Het belastingvrije spaarbedrag voor pensioenopbouw is verlaagd naar 1,875 procent. Dat was 2,15 procent tot aan 2015. Deze verlaging maakt dat iemand na 40 jaar werken bij pensionering geen pensioen krijgt van 86 procent van zijn gemiddelde lonen (40 x 2,15 procent), maar 75 procent. 
Let op; dit is de maximale pensioenopbouw. De uiteindelijke pensioenopbouw verschilt per pensioenfonds. Als het goed is heeft jouw pensioenfonds oe al geïnformeerd over de wijzigingen voor jouw situatie.

Geen pensioenopbouw boven 'de ton'

Werknemers die meer verdienen dan 100.000 euro kunnen niet langer pensioen opbouwen over het salaris boven dit bedrag. Dit heeft gevolgen voor het eigen pensioen, het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. In sommige sectoren zullen werkgevers een netto-pensioen aanbieden zodat werknemers die meer verdienen dan 100.000 euro toch voldoende pensioen kunnen opbouwen. Werknemers kunnen ook gebruik maken van een nettolijfrente (derde pijler) om hun pensioenopbouw op peil te houden.