Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

AOW staat voor Algemene ouderdomswet. Het is de basis van jouw pensioen: een basisinkomen voor iedere Nederlander die in Nederland heeft gewoond en gewerkt. Elk jaar dat je in Nederland woont of werkt, bouw je 2% AOW op. Ook als je geen betaalde baan hebt. 

AOW-leeftijd

In het Pensioenakkoord dat het kabinet met vakbonden en werkgevers heeft afgesloten, is de AOW-leeftijd tot en met 2024 vastgelegd:

  • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
  • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
  • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
  • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar

Ben je geboren na 31 december 1957? Dan is je AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Stijgt de levensverwachting met 1 jaar? Dan stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. Deze afspraak staat ook in het Pensioenakkoord, maar moet nog worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.

Vóór het Pensioenakkoord steeg de AOW-leeftijd één op één. Nam de levensverwachting met 1 jaar toe? Dan steeg ook de AOW-leeftijd met 1 jaar.

Waaruit wordt AOW betaald?

De AOW wordt voor een belangrijk deel betaald door werkende Nederlanders via het omslagstelsel. Dat betekent dat mensen die nu werken, betalen voor de mensen die nu AOW ontvangen. Iedereen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd die in Nederland werkt en loonbelasting of inkomstenbelasting betaalt, betaalt AOW-premie. Deze premie is 17,9% en wordt van je loon afgetrokken. Zelfstandig ondernemers betalen via de Belastingdienst de AOW-premie.

De premie-inkomsten die de overheid ontvangt worden meteen gebruikt om mensen die nu een basispensioen krijgen te betalen. De premie voor de AOW is gemaximeerd en is niet voldoende om alle AOW-uitkeringen te betalen. De rest wordt betaald via de belasting.

Ingang AOW-uitkering

De AOW gaat in op de dag dat je de voor jou geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt . Een half jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd ontvang je een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin staat hoe je AOW kunt aanvragen.

Hoogte AOW

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van je woonsituatie en het aantal jaren dat je voor de AOW verzekerd bent geweest. Exacte AOW-bedragen en meer informatie over de AOW vind je op www.svb.nl of kun je opvragen bij CNV Vakmensen.

De hoogte van je AOW-pensioen is ook afhankelijk van je woonsituatie. De AOW kent pensioenbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De AOW maakt geen verschil tussen gehuwden, mensen die een geregistreerd partnerschap voeren en ongehuwden die een gezamenlijke huishouding met iemand anders voeren. Je voert een gezamenlijke huishouding als je met één andere meerderjarige persoon een woning deelt en allebei een bijdrage levert in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op andere wijze voor elkaar zorgt. Als je uitsluitend met je eigen kind of met je vader of moeder een gezamenlijke huishouding voert, word je als alleenstaand beschouwd.

AOW en wonen in het buitenland

De AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond. Wanneer je in het buitenland hebt gewoond, ontvang je minder AOW. Voor ieder jaar dat je in de 50 jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd niet in Nederland hebt gewoond, krijg je 2% minder AOW.

AOW onder minimum

Als je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, kan het zijn dat je AOW-pensioen daalt tot onder het minimuminkomen. Als je dan geen andere inkomsten hebt, kan je een aanvullende uitkering krijgen: de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Dit is een bijstandsuitkering. Het pensioen wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum.

Extra AOW kopen in het buitenland

Wanneer je in het buitenland gaat wonen, kan je je vrijwillig verzekeren voor de AOW en/of de Anw bij de Sociale Verzekeringsbank. Als je in Nederland bent komen wonen, kan je onder bepaalde voorwaarden AOW inkopen voor de jaren waarin je niet verzekerd was. Hiervoor moet je binnen 10 jaar nadat je voor het eerst in Nederland bent komen wonen een verzoek indienen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank 

AOW partnertoeslag

De AOW-partnertoeslag bestaat niet meer. De AOW-partnertoeslag was/is een toeslag voor een AOW'er met een jongere partner, die zelf weinig inkomsten heeft en nog geen recht heeft op AOW. Voor mensen die de toeslag al hadden vóórafgaand aan 2015 is een overgangsregeling.

Pensioenopbouw omlaag

De maximale pensioenopbouw is verlaagd. Het belastingvrije spaarbedrag voor pensioenopbouw is verlaagd naar 1,875 procent. Dat was 2,15 procent tot aan 2015. Deze verlaging maakt dat iemand na 40 jaar werken bij pensionering geen pensioen krijgt van 86 procent van zijn gemiddelde lonen (40 x 2,15 procent), maar 75 procent. 
Let op; dit is de maximale pensioenopbouw. De uiteindelijke pensioenopbouw verschilt per pensioenfonds. Als het goed is heeft jouw pensioenfonds oe al geïnformeerd over de wijzigingen voor jouw situatie.

Geen pensioenopbouw boven 'de ton'

Werknemers die meer verdienen dan 100.000 euro kunnen niet langer pensioen opbouwen over het salaris boven dit bedrag. Dit heeft gevolgen voor het eigen pensioen, het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. In sommige sectoren zullen werkgevers een netto-pensioen aanbieden zodat werknemers die meer verdienen dan 100.000 euro toch voldoende pensioen kunnen opbouwen. Werknemers kunnen ook gebruik maken van een nettolijfrente (derde pijler) om hun pensioenopbouw op peil te houden.