Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Als een cao algemeen verbindend is verklaard, dan is deze van toepassing op alle werkgevers en werknemers die in de betreffende bedrijfstak actief zijn.

Vakbonden en werkgeversorganisaties vinden het ongewenst als er concurrentie ontstaat op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Om dat te voorkomen, bestaat de mogelijkheid om bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een algemeen verbindendverklaring (AVV) aan te vragen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een algemeen verbindend verklaring afgeven voor cao's. De aanvraag gaat per cao.

Voor alle bedrijven

Door een algemeen verbindendverklaring geldt de cao voor alle bedrijven in een bepaalde branche. Alle werkgevers en werknemers moeten zich dan aan de cao houden. Ook als zij niet lid zijn van de werkgeversorganisaties of vakbonden die deze cao hebben afgesloten.

Voordelen van de algemeen verbindenverklaring

Voordelen van de AVV zijn:
  • stabiele arbeidsverhoudingen;
  • voorkomen van arbeidsonrust;
  • helderheid en duidelijkheid van de afspraken;
  • uitschakelen van de concurrentie op vooral de lonen.

Vanaf wanneer geldt de AVV ?

De AVV geldt vanaf de datum waarop het gepubliceerd is in de Staatscourant.

De cao-bepalingen werken automatisch door in de individuele arbeidsovereenkomsten. Dit is vastgelegd in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 1927 (WCAO). De cao-bepalingen werken sowieso door in de arbeidscontracten van werknemers die werken bij bedrijven en als werknemer en bedrijf aangesloten zijn bij de organisaties die de cao's in de branche afsluiten.

Automatisme

Dit is geen automatisme in de contracten van werknemers die geen lid zijn van een vakbond of werken bij een bedrijf dat geen lid is van de betrokken werkgeversorganisatie. Zij zullen een beroep moeten doen op de AVV. Op grond van eerdere rechtszaken kan de conclusie getrokken worden dat de cao-bepalingen die vallen onder de AVV alleen geldig zijn in de AVV-periode.

Geen nawerking

In het algemeen geldt dat een AVV geen nawerking kent. Het is dus van belang bij vorderingen in de gaten te houden of het bedrijf en/of werknemer wel of geen lid is van een werkgeversorganisatie of vakbond. Het is daarom aan te raden om lid te worden van een vakbond.

Regels

De regels voor het aanvragen van AVV zijn vastgelegd in de Wet op het Algemeen Verbindend en het Onverbindend Verklaren van cao's. Zie hiervoor: www.cao.szw.nl