Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Kennisbank

Aanvullingsregeling in de Bouwsector

Wat is de aanvullingsregeling?

Voor werknemers in de Bouw die zijn ontslagen bestaan er twee financiële regelingen. Die tegemoetkomingen zijn bedoeld om de ontslagen werknemer financieel te compenseren. Dit kan met een eenmalige uitkering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, maar ook met een aanvulling op de pensioenopbouw. Aan het toekennen van deze regelingen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Die voorwaarden verschillen per cao en per persoonlijke situatie van de werknemer. Je vindt ze hieronder.

Aanvraag aanvullingsregeling

Als je aanspraak wilt maken op de aanvullingsregelingen, dan moet je een formulier invullen. Het formulier kun je opvragen door contact op te nemen met CNV Info >>

Uitkeringen en voorwaarden per cao

Bouw en Infra

Eenmalige uitkering:  € 425,- (bruto) Regeling is vervallen voor ontslagen werknemers met een einde dienstverband per 1 januari 2016
Pensioen: Opbouw ouderdomspensioen gedurende eerste 6 maanden van de WW of Ziektewet

Voorwaarden:

 • Ontslagen werknemer staat ingeschreven bij het UWV
 • Maximaal eenmaal een uitkering per refertejaar (een refertejaar begint op de eerste dag van de toekenning van de eenmalige uitkering)
 • Aanvraag van de eenmalige uitkering: indienen binnen 2 jaar na de eerste dag van je werkloosheid
 • Aanvraag van de pensioenpremie: indienen binnen 2 jaar na het verstrijken van de eerste 6 maanden van de WW

Bikudak

Eenmalige uitkering: Aanvulling van 10 procent (van het WW-dagloon) gedurende 13 weken + vakantietoeslag  gedurende max. 6 maanden. Voor 55+'ers: € 731,- (bruto)
Pensioen: Opbouw ouderdomspensioen gedurende eerste 6 maanden van de WW of Ziektewet. Voor 40+'ers: opbouw pensioen tot maximaal 3 jaar.

Voorwaarden:

 • Werknemer moet voldoen aan de wekeneis van de WW
 • Maximaal eenmaal een uitkering per jaar en eenmaal per nieuw recht op WW
 • Aanvraag uitkering moet binnen 5 jaar na ontstaan van de werkloosheid zijn ingediend
 • Aanvraag pensioen binnen 9 maanden na het einde van het dienstverband

Natuursteen

Eenmalige uitkering:  € 775,- (bruto)
Deze regeling wordt beëindigd met ingang van 1 september 2016.
De opbouw van pensioenpremie bij werkloosheid gedurende de eerste 6 maanden van de WW blijft bestaan.

Voorwaarden:

 • Werknemer moet voldoen de WW-wekeneis en nieuw recht op een WW-uitkering
 • Maximaal eenmaal per jaar en eenmaal per nieuw recht op WW
 • Er is geen indientermijn afgesproken

Schilders

Eenmalige uitkering: € 239,- + € 79,- aanvullend vakantierecht + na 8 weken € 157,50 (bruto)UTA-personeel € 239 (bruto) + € 107 (aanvulling vakantiestoeslag)
Pensioen: Opbouw ouderdomspensioen van 60 % gedurende maximaal 6 maanden van de WW. Bij ZW wordt nog maximaal 1,5 jaar pensioen opgebouwd bij intreding WIA

Voorwaarden:

 • Recht op regeling als je in de 2 jaar voorafgaand aan de WW- of ZW-uitkering minimaal 280 dagen in de bedrijfstak hebt gewerkt
 • Recht op regeling als je in de 6 maanden direct voorafgaand aan de WW- of ZW geen aanvulling op een eerdere WW- of ZW-uitkering hebt ontvangen
 • Wil je nog een keer gebruik maken van de regeling, dan moet je na je vorige eenmalige uitkering weer minimaal 100 dagen in de bedrijfstak hebben gewerkt 
 • De aanvraag moet binnen 6 maanden na de eerste uitkeringsdag door A&O Services zijn ontvangen

Afbouw (Stukadoors)

Pensioen: Opbouw ouderdomspensioen gedurende eerste 6 maanden van de WW. Bij ZW wordt nog maximaal 1,5 jaar pensioen opgebouwd bij intreding WIA

Voorwaarden:

 • Recht op regeling als je in de 3 jaar voorafgaand aan de WW- of ZW-uitkering minimaal 420 dagen in de bedrijfstak hebt gewerkt
 • Wil je nog een keer gebruik maken van de regeling, dan moet je na je vorige eenmalige uitkering weer minimaal 100 dagen in de bedrijfstak hebben gewerkt
 • Een aanvraag dient binnen 9 maanden na aanvang WW plaats te vinden

Timmerindustrie

Eenmalige uitkering:  Maximaal 8 weken aanvulling van 10 % op het dagloon
Pensioen: Opbouw van het ouderdomspensioen gedurende maximaal 26 weken

Voorwaarden:

 • Ontslagen werknemer moet de aanvulling zelf aanvragen bij de werkgever.
 • Aanvraag van de pensioenpremie: indienen binnen 2 jaar na beëindiging van het recht op aanvullende pensioenpremie vanuit de Stichting Aanvullingsfonds Timmerindustrie

Waterbouw

Eenmalige uitkering:  12,55 x het dagloon van de WW uitkering gedurende 13 weken


Voorwaarden:

 • Werknemer moet recht hebben op een loongerelateerde WW-uitkering
 • De aanvrager moet zich binnen 6 maanden na de eerste uitkeringsdag hebben gemeld bij de Vakbondsconsulent

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting