CNV: ‘Zelfde uurloon ingehuurde bellers als eigen GGD-personeel’

Nieuwjaarswens CNV Vakmensen

Wat CNV Vakmensen betreft krijgen medewerkers die door de GGD via de facilitaire contactcenters (WFC) worden ingeschakeld volgend jaar hetzelfde uurloon als hun bellende collega’s die rechtstreeks onder de GGD vallen. CNV-onderhandelaar Roderik Mol: ‘Ik wens dat zij in het nieuwe jaar ook minimaal 14 euro per uur ontvangen in plaats van de schamele 10 euro zonder pensioen nu.’

Wat is er aan de hand? Na het uitbreken van de coronapandemie in 2020 had de GGD onvoldoende eigen medewerkers in dienst om alle telefoonlijnen (vaccinatielijn, testafsprakenlijn) te bemensen. Om meer mensen aan de telefoon te krijgen deed de Gezondheidsdienst een Europese aanbesteding. Uiteindelijk werd de opdracht gegund aan enkele multinationals, waaronder leden van de Werkgevers Facilitaire Contactcenters (WFC), die daar grote winsten aan overhielden. De werknemers van de facilitaire contactcenters hanteerden wel namens de GGD de telefoon, maar traden niet bij ze in dienst en bleven onder de cao voor facilitaire contactcenters vallen.

Geen vetpot

‘En daar wringt de schoen’, zegt CNV-bestuurder Roderik Mol, ‘want de WFC-cao is bepaald geen vetpot. Sterker nog, hij verloopt eind dit jaar en het is maar de vraag of er in 2022 een nieuwe komt.’ Mensen in dienst van de facilitaire contactcenters die nu voor de GGD bellen verdienen vaak maar 10 euro per uur en bouwen nul pensioen op. Ook de zorgbonus was niet voor hen. Daar staat tegenover dat er onlangs wel een principeakkoord is bereikt over de cao SGO, waar de medewerkers van de GGD onder vallen, dus ook die van de callcentra in eigen beheer van de GGD. Mol: ‘Voor hen is in het nieuwe jaar een minimumloon van 14 euro per uur afgesproken. En een goed pensioen hadden ze al.’

Belangrijk werk

Mol vervolgt: ‘Het werk dat al deze mensen doen is ontzettend belangrijk om de pandemie te bestrijden. Des te schrijnender is het dat een deel van hen daar minder, zeg maar ronduit slecht, voor wordt beloond. Wat mij betreft vallen ze in het nieuwe jaar allemaal onder dezelfde voorwaarden. Dus met een uurloon van minimaal 14 euro en met een goede pensioenopbouw.’

Rol voor de overheid

Daarbij heeft de CNV-bestuurder een nieuwjaarsboodschap voor de Nederlandse overheidsinstanties: Denk bij aanbestedingen, waar in het geval van de GGD in totaal 2 miljard euro mee gemoeid is, aan wat de gevolgen zijn voor mensen en hun arbeidsvoorwaarden! ‘10 euro* en geen pensioen is niet meer van deze tijd’, aldus Mol. ‘Koop de kennis van deze bedrijven in, maar laat het werk onder eigen leiding en toezicht verrichten zodat de inlenersbeloning van minimaal 14 euro en een pensioen geldt. Bovendien heb je dan meer controle.'

Geen medewerking

Om het niet bij een nieuwjaarswens alleen te laten, zet CNV Vakmensen in het nieuwe jaar alles op alles om ook voor de facilitaire contactcenters een goede cao overeen te komen. Al willen de WFC-werkgevers nog niet echt meewerken.