Wat wil jij in cao Stater?

CNV Vakmensen vraagt samen met FNV Finance je om onze enquête in te vullen. Die enquête is de basis voor de inzetbrieven van de vakbonden. Je kunt de cao-enquête invullen tot en met 22 oktober 2023.

Vorig jaar hebben jullie de enquête massaal ingevuld. Daardoor verliep het cao-overleg vlot. Want CNV Vakmensen en FNV wisten precies wat jullie willen. Hoe meer invullers, hoe meer invloed.

De vragen uit de enquête komen ook bij jullie zelf vandaan. Er is een klankbordgroep van medewerkers, die regelmatig overleg voeren met de vakbondsbestuurders. En ook hebben jullie rechtstreeks jullie punten ingebracht.

De planning is:

  • Tot en met 22 oktober: invullen enquête
  • 26 oktober: bespreken uitslag enquête en concept-inzetbrieven vakbonden met klankbordgroep
  • Rond 30 oktober: FNV en CNV Vakmensen versturen hun inzetbrieven
  • Cao-onderhandelingen op 2 november, 27 november, 14 december
  • Tussen de onderhandelingen door nieuwsbrieven van vakbonden en overleg met klankbordgroep.

Je kunt de enquête nu hier invullen.

Stuur dit ook door aan je collega’s, iedereen kan meedoen, leden bepalen uiteindelijk definitieve voorstellen.

Nieuwe leden betalen nog steeds het eerste jaar geen vakbondscontributie. Die betaalt Stater voor iedereen die in het kalenderjaar 2023 lid wordt van CNV Vakmensen of FNV. Dus je kunt nu zelf lid worden of je collega lid maken via cnvvakmensen.nl.

 

Roel van Riezen
06 51 60 20 34
r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error