Uitslag stemming ICT/ICK cao

De uitslag van de stemming is dat ongeveer 60% van de respondenten voor het onderhandelingsresultaat hebben gestemd. Van de leden van de Unie heeft ook een meerderheid voor gestemd. FNV heeft zich onthouden van stemming. Hiermee is de nieuwe cao ICT/ICK van kracht.

Belangrijkste punten

Hieronder lees je de belangrijkste punten uit dit resultaat.

  1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.
  2. De schaalsalarissen worden in twee stappen verhoogd. Op 1 januari 2024 met 4% en op 1 januari 2025 met 2%.
  3. Partijen hebben afspraken gemaakt waarin de intentie van de beloningssystematiek in de ICK-cao nader is omschreven. Deze tekst is dat er een evenwichtige verhouding (bij normaal functioneren) moet zijn tussen de minimaal en maximaal individueel toegekende verhoging (op basis van gelijkwaardigheid) in relatie tot de algemene cao-verhoging zoals opgenomen in cluster 11 lid 1.1.
  4. Tenslotte hebben partijen afgesproken om voor 1 april 2024 definitieve afspraken te maken ten aanzien van het functiehuis en het loongebouw.

In de bijlage kun je het onderhandelingsresultaat terugvinden, waarin alle afspraken voor de cao 2023-2024 staan.

Downloads