Tweede onderhandelingsronde cao Stater

Op 16 maart 2023 was de tweede onderhandelingsronde van de cao Stater. Aan tafel zitten de CEO Erwin Dreuning en het HR Teamlead Elsbeth Groenenboom, en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Finance. De intentie van alle partijen is om er de volgende keer uit te komen. Dat is op 4 april 2023.

FNV Finance en CNV Vakmensen vragen inflatiecorrectie. Verder hadden jullie in de vakbondsenquête aangegeven dat jullie graag hogere kostenvergoedingen voor reizen en thuiswerken willen. Werkdruk speelt ook. We vragen daarom om een gedegen aanpak samen met de OR. En we willen graag de 80-90-100 regeling beter: geen drempel meer in aantal dienstjaren, en openstellen voor parttimers en jongeren. Tenslotte vragen we of de werkgever het lidmaatschap van CNV Vakmensen en FNV Finance in het eerste jaar voor nieuwe leden betaalt.

De directie bood op 28 februari 2023 in eerste instantie 4% loonsverhoging. In de tweede ronde op 16 maart 2023 verhoogde de directie dat bod naar 6%. Dat zijn serieuze stappen in de onderhandelingen, maar we zijn er nog niet. FNV Finance en CNV Vakmensen vragen om meer loonsverhoging, maar ook om invulling van de overige punten.

De directie gaat nu doorrekenen wat de kosten zijn van onze diverse voorstellen. Op 4 april 2023 komt de directie dan met een integraal voorstel over loon, kostenvergoedingen en de overige punten. Dan zal blijken of we tot een cao-resultaat kunnen komen. Als we er dan uit zijn, volgt na 4 april 2023 de stemming onder de vakbondsleden. FNV Finance en CNV Vakmensen zijn verenigingen, dus de leden nemen de beslissing in een stemming per vakbond.

Wij als vakbondsbestuurders zijn blij met jullie grote betrokkenheid. Jullie hebben massaal de vakbondsenquête ingevuld. En we hebben een grote klankbordgroep van betrokken medewerkers en van OR-leden, met wie wij steeds tussen de cao-rondes door overleggen.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Vraag iedereen lid te worden!

Voor een goede en mooie cao hebben wij iedereen nodig. Geen cao zonder leden. Het zou mooi zijn als iedereen zich aansluit. Ga naar de site van CNV Vakmensen en word lid: www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/ 

Roel van Riezen
Bestuurder CNV vakmensen
M 06-51 60 20 34
E  r.vanriezen@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error