Opzet voorstellenbrief cao Stater 2020

CNV Vakmensen spreekt de komende weken met je werkgever over je nieuwe cao. Deze loopt eind december 2019 af. CNV voerde de afgelopen periode enkele verkennende gesprekken met Stater. CNV is benieuwd naar jouw ideeën voor je nieuwe cao.
Graag zie ik je reactie voor 6 november tegemoet via: a.baselmans@cnvvakmensen.nl 

Enkele suggesties voor de cao


Looptijd en loon
Ook voor de nieuwe cao stelt CNV Vakmensen een kortlopende cao voor van een jaar. Op die manier kan CNV Vakmensen een loonsverhoging afspreken, die gebaseerd is op de laatste financiële cijfers van Stater. CNV zet in op een stevige loonsverhoging.

Persoonlijk Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (PDI)
CNV Vakmensen stelt een extra storting van werkgever voor in het PDI-budget.

Sabbatical
CNV Vakmensen stelt een deels door Stater betaalde sabbaticalregeling voor. Dit houdt in dat de medewerker voor enkele maanden met behoud van pensioenopbouw en met behoud van een deel van het salaris een sabbatical kan opnemen.

Mantelzorg
Mantelzorgers worden voor een deel financieel gecompenseerd. CNV wil met werkgever afspreken op welke wijze deze afspraak beter onder de aandacht komt van de medewerkers.

Flexibele schil
Waar mogelijk maakt CNV Vakmensen graag afspraken om de flexibele schil te beperken en maakt graag afspraken om zoveel mogelijk medewerkers een vast contract aan te bieden.

Variabele beloning
CNV wil (een deel van) de variabele beloning omzetten in vast loon.

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
CNV Vakmensen ziet graag dat Stater zich blijft inzetten om medewerkers een contract aan te bieden voor wie het lastig is om werk te krijgen of te behouden.

Arjan Baselmans
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 69
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl