Onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao ICT/ICK

Op 23 december 2024 hebben CNV en de Unie en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao per 1 januari 2024.

Dit resultaat bieden wij met vertraging ter stemming aan, omdat FNV de stemming voor dit resultaat nog in beraad had. Inmiddels heeft het FNV besloten zich te onthouden van stemming. Het standpunt van het CNV is dat dit resultaat, gegeven de traditioneel lage actiebereidheid in deze sector het hoogst haalbare resultaat is. Afwijzen van dit resultaat leidt tot geen loonsverhoging en dat is niet in het voordeel van de leden.

Hieronder lees je de belangrijkste punten uit dit resultaat.

  1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.
  2. De schaalsalarissen worden in twee stappen verhoogd. Op 1 januari 2024 met 4% en op 1 januari 2025 met 2%.
  3. Partijen hebben afspraken gemaakt waarin de intentie van de beloningssystematiek in de ICK-cao nader is omschreven. Deze tekst is dat er een evenwichtige verhouding (bij normaal functioneren) moet zijn tussen de minimaal en maximaal individueel toegekende verhoging (op basis van gelijkwaardigheid) in relatie tot de algemene cao-verhoging zoals opgenomen in cluster 11 lid 1.1.
  4. Tenslotte hebben partijen afgesproken om voor 1 april 2024 definitieve afspraken te maken ten aanzien van het functiehuis en het loongebouw.

In de bijlage kun je het onderhandelingsresultaat terugvinden, waarin alle afspraken voor de cao 2023-2024 staan.

Stemming

Wij zijn positief over dit resultaat, maar jullie bepalen of dit een acceptabel resultaat is. Na het ontvangen van deze nieuwsbrief ontvang je een nieuwsbrief met daarin de stemlink. Je kunt jouw stem over dit onderhandelingsresultaat uitbrengen tot en met vrijdag 1 maart 2024 12.00 uur.

Geef hierin duidelijk aan of je voor of tegen stemt. Als de leden van de vakorganisaties en de achterban van de werkgevers hun instemming hebben gegeven, dan wordt het onderhandelingsresultaat verwerkt in de nieuwe cao voor de Verzekeraars.

Cao online

Je kunt het hele cao-traject online volgen. Reageer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao. Ga hier naar jouw cao-pagina

Heb je vragen of wil je wat met mij bespreken dan hoor ik het graag. Ook kan je contact opnemen voor advies met CNV Info, bereikbaar via info@cnvvakmensen.nl of telefonisch via 030 - 7511007. 

André Mulder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 8191 9869
a.mulder@cnvvakmensen.nl

Downloads